A primer kutatás szakdolgozatban betöltött funkciója - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

A primer kutatás szakdolgozatban betöltött funkciója

A primer kutatás szakdolgozatban betöltött funkciója az, hogy választ kapjunk egy olyan kérdésre, amelyet eddig még nem tettek fel, vagy nem kaptak rá választ. A primer kutatás tanúskodik a szakdolgozó témában való jártasságáról, szakértelméről és arról, hogy képes saját kutatómunkát folytatni, hipotéziseket felállítani, elemezni a kapott adatokat, megválaszolni a feltevéseket és javaslatot tenni.

A szakirodalom feldolgozása szekunder kutatásnak minősül, mivel olyan információkat elemzünk ez esetben, amelyeket már mások kutattak. A primer kutatás lényege az, hogy a szakirodalomra, azaz a szekunder kutatásra támaszkodva olyan új gondolat fogalmazódjon meg bennünk, amelyet érdemesnek találunk vizsgálni. Tehát mutassunk újat, adjunk hozzá a szakterületünkhöz azáltal, hogy egy eddig még nem kutatott kérdéskört vizsgálunk, vagy alkalmazzunk olyan módszereket, amelyekkel egy felmerült, ám meg nem válaszolt kérdésre választ kaphatunk.

Mivel a primer kutatás a szekunder információkra támaszkodik, ezért -követve a logikai sorrendet- a primer kutatás szakdolgozatunkban mindig a szekunder kutatás után következzen. A primer kutatás szakdolgozatunkban mindig az alábbi fejezetekből épül fel:

 1. Primer kutatás címe
  • A kutatás célja
  • Hipotézisek/kutatási kérdések megfogalmazása
  • A kutatási módszer ismertetése
  • A kutatás körülményeinek bemutatása
  • Eredmények bemutatása és értékelésük
  • Hipotézisek/kutatási kérdések megválaszolása
  • Összefoglalás, következtetések, javaslattétel

A primer kutatás első pontja tehát a kutatás céljának megfogalmazása, amely során összefoglaljuk, hogy mi indokolja a kutatás elvégzését, milyen információt szeretnénk kinyerni segítségével.

Következő lépés a hipotézisek, illetve a kutatási kérdések megfogalmazása. Érdemes 3-5 hipotézist megfogalmazni. Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek általánosak, de annyira specifikusak se, hogy ne lehessen választ kapni rájuk.

A primer kutatás szakdolgozatban történő bemutatásának következő lépése a kutatási módszer ismertetése. A módszer megválasztásánál azt tartsuk szem előtt, hogy alkalmazásával olyan információkhoz jussunk, amelyek segítségével megválaszolhatjuk hipotéziseinket.

A kutatás körülményei a következő pont, amely esetében össze kell foglalnunk mindent a kutatás helyéről, idejéről és alanyairól.

Az eredmények bemutatása és elemzése a primer kutatás leglényegesebb pontja. Ebben a fejezetben szemléltetnünk kell az összes kapott eredményt és elemeznünk kell azokat. Érdemes különböző ábrákon, diagramokon is szemléltetni a kapott információkat.

Ezt követi a hipotézisek/kutatási kérdések megválaszolása. Fontos, hogy ne egy-egy kérdés válaszaira alapozzuk a feltevések igazolódását vagy elvetését, hanem legalább 2-3 kérdés válaszaira támaszkodhassunk.

A primer kutatás szakdolgozatunkban történő elemzésének utolsó lépése az összefoglalás, következtetések levonása és a javaslattétel. Ebben a pontban összegezzük a lényeges információkat, vonjuk le következtetéseinket és tegyünk javaslatot a témában. Ez a rész kiemelkedően fontos, hiszen ha értékes javaslatot teszünk, akkor bizonyíthatjuk szakdolgozatunk értékelőinek a témához való hozzáértésünket.

Sok sikert kívánunk a primer kutatás szakdolgozatban való elvégzéséhez!

És ezeket olvastad már?

SZAKDOLGOZAT – MINDEN AMIT TUDNOD KELL

SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE

A LEGJOBB SZAKDOLGOZAT MINTA

MILYEN A JÓ SZAKDOLGOZAT TÉMA?

MIÉRT FONTOS A SZAKDOLGOZAT VÁZLAT?


Kérj ingyenes árajánlatot!

Milyen tanulmányokat folytatsz?

BA

MA

PhD

Egyéb

10,000+ elégedett ügyfél
1,000+ szakember
250+ szakterület

Kövess minket Facebook-on!