Felhasználási feltételek - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Felhasználási feltételek

Az alábbi Feltételek szabályozzák az Ön és köztünk létrejövő üzleti kapcsolatot. A weboldalunk használatával, avagy a tőlünk való vásárlással Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el ezeket a Feltételeket.

Minds At Work Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) regisztrálva Angliában és Wales-ben a 08294725-ös Cégbírósági Azonosító alatt, az IQfactory oldal üzemeltetője, a továbbiakban IQfactory.

Regisztrált székhely:

20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU

Definíciók:

Szerződés” : a Megrendelő által leadott Rendelés és ennek írásos elfogadása részünkről

Feltételek” : az itt meghatározott Felhasználási Feltételek

Feltételrendszer”: az itt meghatározott Felhasználási Feltételek

Weboldal” : az általunk használt hardver és szoftver, ami a weboldalt alkotja és támogatja

Rendelés” : az általunk a Megrendelő részére biztosított termékek és szolgáltatások az itt részletezett Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

Munka”: az általunk a Megrendelő részére biztosított termékek és szolgáltatások az itt részletezett Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

Dokumentum”: az általunk a Megrendelő részére biztosított termékek és szolgáltatások az itt részletezett Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

Megrendelő” : az ügyfeleink, akik ezen Szerződés keretében Rendelést adnak le részünkre

Író/Írók”: az az egyén, aki közreműködik a Dokumentum elkészítésében

‘Partner/Pertnerek’: az az egyén, aki közreműködik a Munka elkészítésében

 

I. Szerzői jogok / védjegyek

Minden tartalom, amely szerepel  a Weboldalon, mint például szöveg, grafika, logók, ikonok, képek, digitális letöltések, adat-összeállítások és szoftver az IQfactory vagy az oldal üzemeltetőjének tulajdona és védett a nemzetközi szerzői jogi törvények által. Az oldalon használt márkanév az IQfactory kizárólagos tulajdona és semmilyen termékkel vagy szolgáltatással összefüggésben nem használható, ami nem az IQfactory érdekeltségi körébe tartozik.

 

II. Módosítási irányelvek

Az IQfactory fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt, az irányelveket, illetve a Feltételeket bármikor bejelentés nélkül változtassa.

 

III. Ár és fizetés

Az IQfactory által vállalt Munkát kizárólag abban ez esetben indítjuk el, illetve kézbesítjük, amikor a teljes, avagy az előre írásban kialkudott megbízási díj megérkezik hozzánk.

  1. A banki átutalás költségei mind a tranzakciót indító, illetve a fogadó bank részéről a Megrendelőt terhelik.
  2. Minden olyan információ, amit a deviza árfolyamokkal kapcsolatban adunk kizárólag tájékoztató jellegű és bármikor változhat.
  3. A Megrendelő beleegyezik, hogy megfizeti a kölcsönösen, írásban kialkudott vételárat beszámítás, levonás és viszontkereset nélkül.
  4. A terjedelem meghatározásakor az IQfactory sztenderd oldalakkal számol. Egy sztenderd oldal a következőknek felel meg: 12 Times New Roman, 1,5 sorköz; ,3,5/2,5/2,5/2,5 cm margók, minimum 300 szó vagy 1800 karakter szóközökkel együtt.
  5. Amennyiben az IQfactory tartozik a Megrendelőnek, úgy mindent megtesz, hogy ésszerű keretek között teljesítse kötelességét. A térítés időtartama semmiképpen nem haladja meg a 30 napot.
  6. IQfactory a Megrendelő 7 napot meghaladó tartozása esetén átadja a tartozást követelés-kezelő partnerének (EOS Solutions Plc). A tartozás behajtásával kapcsolatos költségeket teljes egészében a Megrendelő viseli. A 7 nap a dokumentum elkészültét jelző, IQfactory által a Megrendelő megrendelése során megadott e-mail címére küldött e-mail értesítéstől értendő.
  7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy követelés-kezelés esetén IQfactory átadja követelés-kezelő partnerének a megrendelés során Megrendelő által megadott személyes adatokat, úgy mint a megrendelő nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, bankszámlaszámát, egyéb fizetési azonosítóját, illetve bármilyen nyilvánosan elérhető személyes adatot.

 

IV. Adók, vámok és behozatali korlátozások

 1. Az IQfactory üzemeltetőjének, mint Angliában és Wales-ben regisztrált cégnek nincs tudomása, és nem vállal felelősséget a Megrendelő lakóhely vagy tartózkodási helye szerinti ország törvényeiért.

2. A Megrendelő felelőssége, hogy az általa rendelt Dokumentumot törvényesen importálja a lakó vagy tartózkodási helye szerinti országba és minden vám, adó és egyéb behozatali költség a Megrendelőt terheli.

 

 V. A Megrendelő által biztosított információk

 1. A Megrendelő beleegyezik, hogy az IQfactory rendelkezésére bocsát minden olyan információt, ami a vállalt munka elvégzéséhez szükséges. A Megrendelő biztosítja, hogy az információ pontos, naprakész és teljes. A Megrendelő vállalja, hogy időszerűen az IQfactory rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a munka elkészítése közben válik szükségessé.

2. A Megrendelő felelőssége, hogy a Rendelés leadásakor minden, a Rendeléshez kapcsolódó információt az IQfactory rendelkezésére bocsásson. Az IQfactory ezen információk alapján készíti el az árajánlatát. Az árajánlat elfogadása után adott kiegészítő információkat, avagy kritériumokat az IQfactory nem veszi figyelembe a munka elkészítése során. Ezen információk, illetve kritériumok figyelembevételének lehetőségét az Íróink kapacitása határozza meg és a Megrendelő részéről többletköltséggel járhat.

3. A Megrendelő beleegyezik, hogy a Rendelés leadásakor meghatározott, írásban rögzített határidőkön belül az IQfactory rendelkezésére bocsátja a pontos feladat leírást, illetve az esetleges tananyag segédletet.

4. Amennyiben a Rendelés leadása után a Megrendelő kiegészítő irodalmat, illetve egyéb Dokumentumokat, avagy instrukciókat kíván eljuttatni az Írónknak, ezt az IQfactory-nak küldött e-mail formájában tudja megtenni.

5. A Megrendelő beleegyezik, hogy együttműködik az Íróval a projekt elkészítése alatt és készséggel rendelkezésre áll, amennyiben az Írónak többletinformációra van szüksége a projekt befejezéséhez.

6. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka befejezését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, illetve költségekért.

 

 VI. Kézbesítési irányelvek

1. A Munka végleges verziójának mindegyikét az ügyfelek által a megrendeléskor megadott e-mail címre, az előre egyeztetett formátumban csatolmányként küldjük, avagy az IQfactory Megrendelői Felületén tesszük letöltésre elérhetővé. A kézbesítés legkésőbbi időpontja az ajánlatkéréskor megadott nap éjfél. A kiegészítésre, módosításra, illetve pénzvisszafizetésre vonatkozó időtartamokat ezen e-mail kiküldésének, illetve a file feltöltésének pillanatától számítjuk. Az e-mail tárgya a következő: IQXXXXXX – Megrendelés elkészült. A Rendelés azonosítóját röviddel a Rendelés leadása után küldjük Megrendelőinknek.

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az internet egy nyitott médium és vállalja az e-mailen történő, illetve a letöltésen keresztüli kézbesítés kockázatait. Továbbá, a Megrendelő vállalja a kézbesítés kockázatait abban az esetben is, amikor írásos megegyezés alapján a fentiektől eltérő kézbesítési módszert választott.

3. Az IQfactory adott esetben részletekben is kézbesítheti a megrendelt Munkát, amennyiben a teljes Munka nem áll rendelkezésre.

4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kézbesítésként megjelölt határidők becsült határidők és az előre megadott kézbesítési határidőtől eltérhetnek. Mindent megteszünk, hogy pontosan tartsuk a kézbesítési határidőket azonban javasolt egy olyan határidő megadása, amelynél esetlegesen néhány napos késés nem jelent problémát.

5. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka kézbesítését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, költségekért.

 

VII. Minőségbiztosítási irányelvek

 1. A kívánt eredmény érdekében Íróink semmilyen esetben nem térnek el a Megrendelő által a megrendelőlapon megadott specifikációktól. Megjegyezzük, hogy a saját irányelveink által támasztott minőséget garantáljuk, azonban oktatási intézmény által adott értékelésért semmilyen esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni.

2. A plágium kizárása érdekében minden Dokumentumot ellenőrzünk a kézbesítés előtt.  A teljes szöveg plágium szkennelésen megy keresztül, amit plágium felismerő szoftver végez és hitelesít.

 

VIII. Lemondási, felülvizsgálati, javítási irányelvek

 1.A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt Munka teljes mértékben a Rendelés specifikációinak megfelelően készül. Ennek tükrében a Rendelés törlésére az IQfactory által a Rendelés elfogadásáról szóló e-mail kiküldése után nincs lehetőség.

2. A megfizetett munkadíj, avagy előleg nem visszatérítendő.

3. Az IQfactory felülvizsgálati és javítási lehetőséget biztosít Megrendelőinek. Ügyfeleink térítésmentesen kérhetik az általuk rendelt Munka felülvizsgálatát és javítását feltéve, hogy a javított/kiegészített változat nem haladja meg az eredeti oldalszámot. Amennyiben az oldalszám megnő, díjat számítunk fel. Amennyiben a felülvizsgálat, avagy javítás után az oldalszám csökken, nem áll módunkban díjat visszatéríteni.

4. Az ingyenes felülvizsgálat, illetve javítás igénybevételének igényét a kézbesítéstől számított 5 napon belül szükséges jelezni az [email protected] e-mail címen. Terjedelmes (40 oldal feletti) Rendelések esetében ez az időtartam 12 napra bővül. Amennyiben a Megrendelő nem jelzi elégedetlenségét ezen időtartamokon belül, azt feltételezzük, hogy elégedett. Amennyiben a felülvizsgálatot, illetve javítást plágium miatt kezdeményezték, egy részletes plágium riportot szükséges csatolni. Az IQfactory vállalja, hogy legfeljebb 7 napon belül reagál minden Megrendelő elégedetlenséget tartalmazó megkeresésre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jogos javítási igények elvégzésére IQfactory-nak legalább 7 napra van szüksége, amely tovább növekedhet a javítást elkészítő író kapacitásának függvényében.

5. Az IQfactory ésszerű keretek között törekszik arra, hogy a Munkával kapcsolatosan felmerülő elégedetlenséget orvosolja és biztosítsa, hogy a Munkát elkészítő Író rendelkezésre álljon. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az IQfactory abban az esetben vállalja a Dokumentumok javítását, illetve kiegészítését, amennyiben részletes leírást kap a problémáról és a kívánt megoldásról.

6. Amennyiben a kézbesített Munka nem felel meg a Rendeléskor támasztott kritériumoknak és a Megrendelő véleménye szerint javításra szorul, a Megrendelő köteles írásban, avagy e-mail útján tudatni az IQfactory-val, hogy pontosan mik voltak a Rendeléskor támasztott kritériumok, amelyeknek az Író nem felelt meg.

7. Egy adott Munkával kapcsolatos javítás, kiegészítés térítésmentes kérelmére egyszer van lehetőség. Emiatt, a Megrendelő felelőssége teljes egészében átolvasni a kézbesített anyagot és összegyűjteni az összes olyan pontot, amit szeretne felülvizsgáltatni és javíttatni.

8. Amennyiben a Megrendelő a fentebb meghatározott időintervallumon kívül jelzi javítási, illetve felülvizsgálati igényét, az IQfactory díjmentes javítási és felülvizsgálati irányelvei nem érvényesek. Ezen igények kielégítése a Munkát készítő Író elérhetőségétől függ és az eredetileg kialkudott ár feletti költséget jelenthet a Megrendelőnek.

9. Az IQfactory jogosult a Megrendelőhöz címzett egyoldalú nyilatkozattal, e-mail útján a megbízást felmondani. Ebben az esetben a megbízás megszűnik, a Megrendelő által az IQfactory részére a felmondási nyilatkozat közléséig megfizetett megbízási díj visszajár. Az IQfactory köteles a visszajáró összeget a felmondás nyilatkozat közlésétől számított 15 napon belül visszafizetni.

 

IX. Pénzvisszafizetési irányelvek

1. Amennyiben az IQfactory által a Megrendelőnek kézbesített Munka nem meríti ki az IQfactory által hirdetett egyediség és plágiummentesség fogalmát, úgy a megbízás teljes ára visszatérítésre kerül a Megrendelőnek.

2. A pénzvisszafizetési kérelmet a Munka kézbesítésétől számított 5 napon belül szükséges kezdeményezni e-mailben ([email protected]). Amennyiben nem érkezik pénzvisszafizetést kezdeményező e-mail 5 napon belül, mindkét fél elégedettségét feltételezzük.

 

X. Dokumentum szerzői jogai

1.A megrendelt Munkák 100%-ban eredetiek és a megrendelőlapon megadott egyedi preferenciáknak megfelelőek. Az adott Munka semmilyen körülmények között nem kerül újbóli felhasználásra avagy értékesítésre.

2. Megrendelő visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy az általa rendelt Munka szerzői joga az IQfactory-t illeti. Ennek értelmében Megrendelő a kézbesített Munkát nem másolhatja, nem módosíthatja, nem teheti közzé, nem adhatja át, nem adhatja el és nem készíthet módosított változatokat sem a teljes Munkából, sem annak részeiből. Megrendelő letöltheti az IQfactory által kézbesített Munkát és azt saját maga, tanulmányi segédanyagként felhasználhatja feltéve, hogy az irodalmi hivatkozás és forrásmegjelölés szabályait betartja.

3. Megrendelő semmilyen körülmények között nem tüntetheti fel magát, mint  a Munka készítője. A Munkát nem adhatja be oktatási intézményben értékelésre.

 

XI. Engedélyezett felhasználás

1. Megrendelő beleegyezik, hogy kizárólag az ő felelőssége, hogy a Munka megfeleljen a rendelésében támasztott követelményeknek és egyéb elvárható szabványoknak.

2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Munkában szereplő tartalom kizárólag véleménynek minősül, amely oktatási segédlet céljából készült és semmilyen körülmények között nem minősül szakmai vagy egyéb tanácsnak.

3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kézbesített Munkát kizárólag kutatási segédanyagként használhatja fel.

4. Megrendelő visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy az IQfactory szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veszi igénybe és sem az IQfactory, sem a Munkát elkészítő Író nem tehető felelőssé a Munka felhasználásával kapcsolatos döntéseiért, amennyiben azok megsértik az IQfactory és a Megrendelő között létrejött Szerződést és/vagy  oktatási intézmények szabályait vagy egyéb szabályokat.

5. Megrendelő nem használhatja fel a Munkát és tüntetheti fel sajátjaként sem oktatási intézményekben, sem egyéb helyen. Amennyiben mégis sajátjaként tünteti fel, úgy automatikusan megsérti a Szerződés szerzői jogokra vonatkozó záradékát és elveszíti a jelen Szerződésben meghatározott jogait a Munka felhasználását illetően.

6. Megrendelő beleegyezik, hogy a Munka semmilyen körülmények között nem teszi közzé internetes vagy bármilyen egyéb felületen.

XII. Jogi nyilatkozat

1. Az IQfactory által nyújtott szolgáltatások és készített Munkák referencia célból készülnek. Ezen iratokat kizárólag segítséget nyújtanak Megrendelőinknek saját Dokumentumaik megírásához.

2. Megrendelőink kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy szolgáltatásainkat kizárólag saját felelősségükre és a kockázatok teljes tudatában veszik igénybe. Különösképpen, az IQfactory nem állítja és nem garantálja Megrendelői számára, hogy:

3. Azon tartalmak használata, amelyekre a Megrendelő az IQfactory által nyújtott szolgáltatások igénybevétele közben tett szert kizárólag a Megrendelő saját belátása szerint és kockázatára történik. A Megrendelő felelősséggel tartozik minden olyan adatvesztésből származó kárért, amit számítógépes rendszer, vagy egyéb eszköz meghibásodása okozott.

4. Semmilyen az IQfactory által szóban vagy írásban adott tanács vagy információ nem eredményez olyan garanciát, amit a Felhasználási Feltételek nem kifejezettem említenek.

 

XIII. A felelősség korlátozása

A Megrendelő beleegyezik, hogy az IQfactory nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes, különleges és példaszerű kárért, amely a szolgáltatások használatából, helytelen használatából, avagy az IQfactory teljesítményéből ered. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy az IQfactory-t semmilyen esetben nem terhelheti nagyobb felelősség, mint az eredetileg, a Megrendelő által, az eredő követelés időtartama alatt kifizetett szolgáltatási díj. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az IQfactory nem tehető felelőssé azért a kárért, amely az Író/Írók szerződésellenes magatartásából ered, az Író/Írók szerződésszegésének következtében merül fel.

 

XIV. A Felhasználási feltételek elválaszthatósága

Amennyiben az IQfactory által támasztott Felhasználási Feltételek valamelyikét bármely bíróság semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, nem jelenti a teljes Szerződés és Feltételrendszer semmisségét. Ebben az esetben a Feltételeket olyan mértékben kell változtatni, illetve csökkenteni, hogy azok az adott bíróság számára éppen elégségesek legyenek ahhoz ,hogy a Szerződés illetve Feltételrendszer semmisségét megakadályozza. Egy adott Feltétel megváltoztatása nem változtatja meg a többi Feltételt.

 

XV. Jogokról való lemondás kiterjesztő értelmezésének tilalma

Az IQfactory részéről bármely jogról, jogosultságról vagy rendelkezési jogról történő lemondás nem értelmezhető úgy, hogy az IQfactory egyúttal bármely más jogról, vagy az érintett jog későbbi érvényesíthetőségének a lehetőségéről lemondana; ugyanúgy bármely jog vagy jogosultság gyakorlásának késedelme sem értelmezhető jogról való lemondásnak.

 

XVI. Vitarendezés

Abban az esetben, ha az IQfactory és a Megrendelő közti Szerződés következtében, vagy abból eredően jogvita alakulna ki a két fél között, a Megrendelő vállalja, hogy jóhiszeműen, peres eljárás kezdeményezése előtt közvetlenül az IQfactory-val próbálja rendezni a vitás ügyet.

 

XVII. Vis maior

Az IQfactory nem felelős olyan okból fakadó szerződésszegésért, amelyre ésszerű keretek között nincs befolyása. Ezen okok magukban foglalják az IQfactory saját alkalmazottainak, illetve alvállalkozóinak sztrájkját, számítógépes, illetve egyéb rendszerek hibáit.

 

XVIII. Irányadó jog

A Szerződéssel, illetve a Szerződésből fakadó vagy azzal összefüggő vitás eseteknél Anglia és Wales jogszabályai az irányadók. A felek visszavonhatatlanul megállapodnak abban, hogy kizárólag Anglia és Wales bírósága bír joghatósággal bármely a Szerződés, avagy annak tárgyával kapcsolatos jogvita rendezésére.

 

 

 

E-mail
Kérj visszahívást