Miért fontos a szakdolgozat vázlat? Útmutató, hogyan építsd fel. - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Miért fontos a szakdolgozat vázlat? Útmutató, hogyan építsd fel.

A szakdolgozat vázlat elkészítése több szempontból is fontos. Elsősorban egy kiváló kapaszkodót nyújt számunkra a dolgozat megírása során, hiszen segítségével átláthatjuk, hogy melyek azok a témakörök, amelyeket már feldolgoztuk és melyekre kell még időt szánnunk. Másodsorban sok esetben kérik a felsőoktatási intézmények is, hiszen a konzulensünk ez alapján dönti el, hogy érdemes e az adott témát mélyebben feldolgozni, fog e értéket képviselni a mű. Célszerű tehát alaposan kidolgozni a szakdolgozat vázlatot, hiszen a saját munkánk megkönnyítése mellett nem elhanyagolható, hogy elfogadja és lásson benne fantáziát a főiskola/ egyetem is.

Mit tartalmaz a szakdolgozat vázlat?

  • Címlap
  • Tartalomjegyzék
  • Bevezetés
  • Szakirodalmi áttekintés
  • Vizsgálati módszertan
  • Kutatás
  • Összegzés
  • Irodalomjegyzék

A szakdolgozat vázlat első eleme a címlap. Többnyire a címlap felépítését előre meghatározzák az oktatási intézmények, melyek honlapjáról letölthetünk egy mintát is. Általában felülre kerül az egyetem/főiskola megnevezése, alá a kar neve, valamint a szak feltűntetése. Középre szokás tájolni a szakdolgozat címét. Bal oldalon alul helyezkedik el a dolgozat írójának neve, jobb oldalon pedig a konzulens neve kell, hogy helyet kapjon.

A tartalomjegyzék esetében érdemes felsorolni, hogy hogyan szándékozunk felépíteni a dolgozatot, de nem szükséges oldalszámra pontosan meghatározni, hogy az egyes témákat hány oldalon keresztül boncolgatjuk.

A bevezetés a szakdolgozat vázlat harmadik eleme. Esetében meg kell fogalmaznunk, hogy mi a célunk a dolgozatunkkal, miért tartjuk fontosnak és aktuálisnak az adott témát, mi-személy szerint- hogyan kapcsolódunk a választott témához, valamint a témán belül milyen pontokat szeretnénk érinteni. A bevezetés részben érdemes hipotéziseket vagy kutatási kérdéseket is megfogalmazni, hiszen segítségükkel könnyebben átlátható, hogy mire fókuszál a kutatás.

A szakirodalmi áttekintés esetében érdemes kiemelnünk néhány vázlatpontot, hogy rálátást kaphassunk arra, hogy milyen pontokat szükséges érintenünk a szakirodalom feldolgozása során.

A vizsgálati módszertan fontos része a szakdolgozat vázlatnak, hiszen segítségével feltérképezhetjük mindazon módszereket, amelyek alkalmazásával választ kaphatunk a hipotéziseinkre, vagy kutatási kérdéseinkre. Ebben a szakaszban érdemes kutatási tervet készítenünk. Felvázolhatjuk, hogy milyen módszert (például kérdőív) szeretnénk alkalmazni, kiket szeretnénk megkérdezni (például Y-generáció), milyen jellegű kérdéseket szeretnénk összeállítani (például attitűdre vonatkozó kérdések), hány kérdést szándékozuk feltenni (például 5 bevezető kérdés, 10 kérdés a fő témáról, 6 demográfiai kérdés), sőt akár összeállíthatjuk részletesen magát a kutatást (ebben az esetben a kérdéssort) is.

Maga a kutatás szintén lényeges összetevője a szakdolgozat vázlatnak, mivel ebben a részben határozzuk meg, hogy melyek azok az eredmények, amelyek elérése érdekében választottunk a vizsgálati módszerek közül. A szakdolgozat vázlat írásának szakaszában természetesen még nem tudunk konkrét eredményekkel szolgálni, de a várható kimenetelt -a várakozásainkat-megfogalmazhatjuk.

Az összegzésnek magában kell foglalni a dolgozat főbb pontjait, a levont következtetéseket, a hipotézisek vagy kutatási kérdések megválaszolását, illetve további javaslatokat, vizsgálati módszereket is felvethetünk ebben a szakaszban. Mivel az összegzés függ a kutatási eredményeinktől, a szakdolgozat vázlat esetében ennél a résznél is elegendő a várakozásainkról írnunk, amelyekkel -jó esetben- összhangban fog állni a kész dolgozat összegzése is.

Az irodalomjegyzék a szakdolgozat vázlat utolsó pontja. Ebben az esetben azokat a szakirodalmi és internetes forrásokat kell összegyűjtenünk, amelyek előzetes vizsgálódásunk alapján releváns információt tartalmaznak szakdolgozatunk témájával kapcsolatban. Nem kell arra törekednünk, hogy csak és kizárólag azokat a forrásokat használjuk majd fel a készülő műben, amelyeket a szakdolgozat vázlatában feltűntettünk, hiszen ezek csak kapaszkodót nyújtanak, a későbbiekben eltérhetünk az itt megfogalmazottaktól. Hozzá is adhatunk, és ki is hagyhatunk néhány kevésbé fontos forrást majd a kész dolgozatból.

Bízunk benne, hogy tippjeink segítségedre lesznek a szakdolgozat vázlat elkészítése során. Ha elakadtál vagy további segítségre lenne szükséged, akkor bátran fordulj hozzánk!

És ezeket olvastad már?

MILYEN A JÓ SZAKDOLGOZAT BEVEZETÉS?

TANULÁSI TIPPEK KARANTÉN IDEJÉRE

HOGYAN ÁLLJ NEKI A SZAKDOLGOZAT ÍRÁSNAK?

SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE


Kérj ingyenes árajánlatot!

Milyen tanulmányokat folytatsz?

BA

MA

PhD

Egyéb

10,000+ elégedett ügyfél
1,000+ szakember
250+ szakterület

Kövess minket Facebook-on!