Szakdolgozat Kutatás - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Szakdolgozat Kutatás

Szakdolgozat kutatás: módszerek, kutatási terv minta és segítség arra, hogy miként dolgozd fel a kutatási adatokat

Téged is megrémiszt a szakdolgozat kutatás? Nem csoda, hiszen sok hallgató csak tanulmányai végén szembesül azzal, hogy a diplomához bizony szükség van kutatás végzésére is. Ha nem rendelkezel tapasztalattal a témában, cseppet se aggódj, összegyűjtöttünk minden olyan fontos információt, amire szükséged lehet a szakdolgozat kutatás elvégzéséhez.

Miért szükséges primer kutatást végeznünk szakdolgozatunkban?

A szakdolgozat legértékesebb része a primer, más szóval saját kutatás, hiszen ez az a rész az, amely tanúskodik a hallgató szakmai hozzáértéséről. A szakdolgozat egyik célja, hogy újat mutassunk az adott szakterületen, amelyet a primer kutatás elvégzésével tudunk megtenni. A primer kutatás lényege, hogy választ kapj egy olyan kérdésre, amelyet eddig még nem tettek fel, vagy még nem válaszoltak meg. Ezt a bizonyos kérdést pedig akkor tudod feltenni, ha előzetesen áttanulmányoztad a témában elérhető szakirodalmat és megfogalmazódott benned egy gondolat, amelyet közelebbről szeretnél megvizsgálni.

Milyen kutatási módszert válassz?

A kutatási módszernek mindig összhangban kell lennie a tanulmányokkal, illetve a szakdolgozatod témájával. A szakdolgozat kutatási részét megelőzően szükség van hipotézisek, vagy főbb kutatási kérdések megfogalmazására. A módszer kiválasztásának ügyelni kell arra, hogy segítségével megválaszolhatók legyenek a hipotézisek, illetve a kutatási kérdések. Ha szükséges, akár alkalmazhatunk több kutatási módszert is a probléma felderítése érdekében.

A szakdolgozat kutatás legnépszerűbb módszerei közé tartozik a kérdőív és a mélyinterjú, de a kísérlet és a megfigyelés is gyakorta alkalmazott.

A kérdőíves kutatási formát akkor célszerű alkalmaznod, ha leíró, magyarázó vagy felderítő célzattal végzed a vizsgálódást. A mélyinterjú akkor lehet célravezető, ha szükséged van egy probléma feltárására, megértésére vagy mélyebb megismerésére. A kísérlet során ok-okozati összefüggések tárhatók fel a változók szisztematikus tanulmányozásával. A megfigyelés esetében pedig jövőbeli cselekvési minták határozhatók meg adatok gyűjtésével és rendszerezésével.

A hipotézisek megválaszolása a szakdolgozat kutatás célja, ezért érdemes alaposan átgondolnunk, hogy melyik módszer fog a leginkább hozzásegíteni minket ehhez. Mindenképp tanulmányozzuk át a kutatási módszerekről elérhető anyagokat, hiszen ezek az ismeretek fognak hozzásegíteni ahhoz, hogy a megfelelő eszközt válasszuk a feltevések értékeléséhez. Beszélgessünk a kutatással kapcsolatos ötleteinkről a konzulensünkkel is, mivel ő nagy tapasztalattal rendelkezik a témában, biztosan lesz olyan hasznos ötlete, ami nem jutott volna eszünkbe. Ne feledjük, a szakdolgozat kutatás része nagymértékben befolyásolja az érdemjegyünket.

Hogyan építsd fel a kutatásról szóló részt szakdolgozatodban?

Ha már körvonalazódott, hogy pontosan milyen területen szeretnénk kutatni, megfogalmaztuk hipotéziseinket és kiválasztottuk a leginkább célravezető kutatási módszert, akkor párhuzamosan a kutatás elvégzésével elkezdhetjük felépíteni a kutatásról szóló fejezetet szakdolgozatunkban.

A primer kutatásról szóló rész az alábbi fejezeteket foglalja magában:

 1. Primer kutatás címe
  • A kutatás célja
  • Hipotézisek/kutatási kérdések megfogalmazása
  • A kutatási módszer ismertetése
  • A kutatás körülményeinek bemutatása
  • Eredmények bemutatása és értékelésük
  • Hipotézisek/kutatási kérdések megválaszolása
  • Összefoglalás, következtetések, javaslattétel

A kutatás céljának meghatározásával kezdődik a szakdolgozat kutatás fejezete. Ebben a részben ki kell fejtenünk, hogy mit szeretnénk elérni a vizsgálódással, mi indokolja a kutatás elvégzését, és mi vezetett ehhez a célkitűzéshez.

A hipotézisek/kutatási kérdések megfogalmazása során fogalmazzunk meg olyan állításokat, illetve kérdéseket, amelyek a vizsgált témakör lényegi pontjait jelölik. A hipotézisek/kutatási kérdések megfogalmazása rendkívül fontos, hiszen köréjük fog épülni maga a kutatás, tulajdonképpen a vizsgálódás vázát adják. A feltevések megfogalmazásakor ügyeljünk arra, hogy ne legyenek túl általánosak, de annyira specifikusak se, hogy ne lehessen választ kapni rájuk.

A szakdolgozat kutatás fejezetének harmadik pontja a kutatási módszer(ek) ismertetése. Ebben a fejezetben a választott módszer elméleti hátteréről kell írnunk, ki kell fejtenünk, hogy miért az adott módszerre voksoltunk, mit várunk alkalmazásától.

A kutatás körülményeinek bemutatása során írjuk le, hogy mikor, hol, milyen eszközök segítségével és kik között végeztük a vizsgálatot.

A kutatási eredmények bemutatása és értékelése az egyik legfontosabb pont a szakdolgozat kutatás során, hiszen itt tárjuk az olvasó elé azokat az eredményeket, amelyeket a vizsgálat során megszereztünk. Fontos, hogy ne csak bemutassuk az eredményeket, hanem értékeljük is azokat, keressünk összefüggéseket és vonjunk le következtetéseket.

A szakdolgozat kutatás fejezetének utolsó előtti pontja a hipotézisek/kutatási kérdések megválaszolása, amely során ne csak egy-egy eredményre támaszkodjunk, hanem alapozzuk meglátásunkat a kutatásunk több pontjára, például kérdőív esetében ne egy-egy kérdés válaszai alapján döntsük el egy hipotézis helytállóságát vagy elvetését. Ha hipotéziseink nem igazolódnak, ne aggódjunk, ez semmilyen szempontból nem befolyásolja a kutatás értékét.

Az összefoglalás, következtetések és javaslattétel részben emeljünk ki a legfontosabb eredményeket, vonjunk le átfogó következtetéseket a kutatás során megszerzett információk alapján és tegyünk javaslatot a témában.

Hogyan értékeld a kapott eredményeket?

Mint említettük a szakdolgozat kutatás fontos pontja az eredmények bemutatása és értékelése, az utóbbi azonban sok esetben nehézséget okoz. Most azonban egy kis segítséget nyújtunk ahhoz, hogy az értékelés is könnyedén menjen számodra.

A szakdolgozat kutatás eredményeinek bemutatása és értékelése során fejtsük ki, hogy a kapott adatok valójában mit jelentenek, az -esetleg- grafikonnal vagy táblázattal szemléltetett számsoroknak mi az értelme, milyen -bárki számára érthető- információt takarnak. Ebben a pontban a hangsúly az adatokból nyert információk közérthető megfogalmazásán van.

Miután egyértelművé tettük az adatok jelentését igyekezzünk összefüggéseket találni, térjünk ki arra, hogy mivel magyarázhatók a kapott adatok, mi lehet az ok-okozati kapcsolat közöttük, ha ellentmondások adódnak, mi miatt keletkezhettek?

Írjunk arról is, hogy mennyire találjuk megbízhatónak a kapott adatokat, bátran fejtsük ki, ha kutatásunk rendelkezik gyenge pontokkal, hiszen ez sok esetben nem abból adódik, hogy nem fektettünk bele elég munkát, csupán a körülmények nem voltak megfelelőek.

Az összefüggések keresése és a következtetések levonása akár már a szakdolgozat kutatás eredményeinek értékelésekor is megtörténhet, de semmiképp ne hagyjuk ki a primer kutatás fejezetének végéről: az összegzés pontban mindenképp szerepeljen.

Fontos, hogy a szakdolgozat kutatás része hangsúlyosabb legyen a dolgozatban, mint a szakirodalom feldolgozása, hiszen a primer kutatás jelenti az értéket. A szakirodalom feldolgozására tekinthetünk úgy, mint egy felvezetésre, a szakdolgozat kutatás előzményére. Ennek megfelelően ügyeljünk arra is, hogy oldalszámban is nagyobb terjedelmű legyen a szakdolgozat kutatás a szakirodalom feldolgozásához képest.

Reméljük, hogy már nem is tűnik olyan bonyolultnak a szakdolgozat kutatás elkészítése. Eredményes munkát kívánunk!

És ezeket olvastad már?

SZAKDOLGOZAT – MINDEN AMIT TUDNOD KELL

SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE

A LEGJOBB SZAKDOLGOZAT MINTA

A PRIMER KUTATÁS SZAKDOLGOZATBAN BETÖLTÖTT FUNKCIÓJA

MIÉRT FONTOS A SZAKDOLGOZAT VÁZLAT?


Kérj ingyenes árajánlatot!

Milyen tanulmányokat folytatsz?

BA

MA

PhD

Egyéb

10,000+ elégedett ügyfél
1,000+ szakember
250+ szakterület

Kövess minket Facebook-on!