Mi is az a statisztikai elemzés és miért fontos? - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Mi is az a statisztikai elemzés és miért fontos?

Tanulmányaid során biztosan volt statisztika órád, amikor a statisztikai elemzésre alkalmas módszerekről tanultál. Azonban, ha nem tartottad szinten e téren a tudásod, akkor könnyen berozsdásodhatott. A diplomamunkád készítése során azonban bizonyára szükséged lesz ezen módszerek alkalmazására. Most segítünk áttekintést nyújtani arról, hogy mi a statisztikai elemzés, melyek a legnépszerűbb statisztikai eljárások, milyen kutatás szükséges statisztikai elemzés végzéséhez, hogyan építsd be a statisztikai elemzést dolgozatod kutatás részébe, milyen statisztikai elemző programokat alkalmazhatsz szakdolgozatodban és hogyan végezz statisztikai elemzést. Fogjunk is hozzá!

Mi a statisztikai elemzés?

A statisztikai elemzés a legtöbb szakdolgozatban végzett primer kutatáshoz szükséges, hiszen segítségével kaphatunk olyan eredményeket, amelyeket az egész populációra igaznak vélhetünk. Tulajdonképpen a statisztikai elemzés bizonyítja, hogy amit dolgozatunkban leírunk, az valós eredményen alapszik. Megkülönböztetünk leíró és matematikai statisztikai eljárásokat. A leíró statisztikai módszerek lehetnek csoportosítás, kategorizálás, megoszlási mutatók, középérték számítások és szóródás számítások. A matematikai statisztikai módszerek között pedig megkülönböztetünk különbözőségvizsgálatokat és összefüggés vizsgálatokat.

Melyek a legnépszerűbb statisztikai eljárások?

A legnépszerűbb statisztikai eljárások közé tartozik a regresszió számítás, pont és intervallumbecslés, valamint a korreláció számítás. A regresszió számítás esetén egy metrikus függő és egy vagy több független változó közötti kapcsolatot vizsgálunk. Az elemzés során a változók közötti kapcsolat meglétére, irányára és erősségére keressük a választ.

A pont és intervallumbecslés esetén a valószínűség eloszlások ismeretlen paramétereit igyekszünk meghatározni. Pont és intervallumbecslés során akkor jó a vizsgálat, ha a kapott érték a várható értéke körül mozog, kicsi szórással. Pontbecslés esetén egyetlen becsült értéket adunk meg, míg intervallumbecslés esetén a becsült értékek egy tartományba esnek.

Korreláció számítás a változók közötti lineáris kapcsolat szorosságának és irányának meghatározására használható. A korreláció számítást tovább bonthatjuk lineáris korreláció és parciális korreláció számításra.

Milyen kutatás szükséges statisztikai elemzés végzéséhez?

A fenti statisztikai elemzések elvégzéséhez szinte bármilyen kutatás alkalmas. Nem a kutatási módszer határozza meg a statisztikai elemzés kimenetelét, hanem a kutatás során megszerzett adatok. Ha kódolható adatokat kapunk, akkor egyaránt végezhető statisztikai elemzés például kérdőíves és megfigyeléses kutatás adatai alapján is.

Hogyan építsd be a statisztikai elemzést dolgozatod kutatás részébe?

A szakdolgozat kutatás része az alábbi fejezetekből épül fel:

  • A kutatás célja, hipotézisek megfogalmazása
  • A kutatás körülményei
  • A kutatás módszertana
  • Alkalmazott statisztikai módszerek és programok
  • Eredmények és értékelésük
  • Összefoglalás, javaslattétel

Első pontban határozzuk meg a kutatás célját és fogalmazzuk meg a hipotéziseket. Olyan hipotéziseket állítsunk fel, amelyeket majd képesek leszünk a statisztikai elemző módszerekkel vizsgálni. Ezt követően vázoljuk fel a kutatás körülményeit, azaz, hogy hol, mikor, milyen személyek között végeztük a kutatást. Ezt követően dolgozzuk ki a kutatás módszertana részt. Eddig nem esett szó a statisztikai elemzésről, viszont a következő fejezetben, az alkalmazott statisztikai módszerek és programok részben írjuk le, hogy milyen módszerekkel és miért azokkal tervezzük vizsgálni hipotéziseink helyességét, valamint az alkalmazott statisztikai programokról is készítsünk egy összefoglalót.

Az eredmények és értékelésük fejezetben szintén ki kell fejtenünk, hogy mely statisztikai módszer vezetett az adott eredményre. Mellékeljünk táblázatokat és grafikonokat, hogy szemléletesebb legyen mondandónk. Fontos, hogy az eredményeket valóban értékeljük, azaz keressünk összefüggéseket és vonjunk le következtetéseket. Az összefoglalás és javaslattétel részben foglaljuk össze a kapott eredményeket, emeljük ki azokat, amelyek meglepőek, vagy esetleg váratlanok voltak.

Milyen statisztikai elemző programokat alkalmazhatsz szakdolgozatodban?

A legnépszerűbb statisztikai elemző programok az SPSS, az eViews, a Polystat, a Matlab és az Excel. Ezek közül bármelyiket alkalmazhatod dolgozatodban, amennyiben rendelkezel ismerettel a szoftverek működéséről. Ha nincs tapasztalatod az elemző programok alkalmazásában, akkor nem biztos, hogy kellő eredményre jutsz. Ez esetben javasoljuk, hogy kérj segítséget konzulensedtől, szaktársaidtól vagy vedd fel velünk a kapcsolatot.

Hogyan végezz statisztikai elemzést?

Adatbázis tisztítás

A statisztikai elemzés első lépése az adatbázis tisztítás. Ebben a pontban meg kell néznünk, hogy minden kapott adat értékelhető e. Ha találunk hiányos adatsort vagy duplikációt, akkor töröljük őket, hiszen a hibás adatok hibás eredményekhez és következtetésekhez vezetnek.

Adatok kódolása

Az adatbázis tisztítás után következhet az adatok kódolása. A kódolás nem más, mint a szöveges válaszok átalakítása számokká. Mivel a statisztikai programok számokra épülnek, ezért a kódolás nélkülözhetetlen a statisztikai elemzés során. A kódolást úgy végezhetjük el a legegyszerűbben, ha egy előre felírjuk, hogy az egyes válaszok milyen számokat jelölnek, azaz készítünk egy mintát, így a továbbiakban a mintának megfelelően átalakíthatjuk a szöveget számokká.

Adatbázis készítés

Az adatbázis mindig a kutatási módszerre épül. Az adatbázis tulajdonképpen sorok és oszlopok halmaza. Az oszlopok tartalmazzák a változókat, a sorok pedig a válaszokat. Az adatbázis körültekintő létrehozása nagyon fontos a statisztikai elemzés szempontjából, hiszen ha hibát vétünk, akkor torzulni fognak az eredményeink.

Statisztikai eljárások meghatározása

Az adatbázis létrehozása után határozzuk meg azokat a statisztikai elemzési eljárásokat, amelyek segítségével a leghatékonyabban kutatható az adott témakör. Beszélhetünk leíró vagy matematikai statisztikai eljárásokról. A leíró módszerek a csoportosítás, kategorizálás, megoszlási mutatók, középérték számítások és szóródás számítások. A különbözőség- és összefüggés vizsgálatok pedig a matematikai statisztikai eljárások közé sorolhatók. Előfordul, hogy egy hipotézis megválaszolásához több statisztikai eljárásra is szükségünk lesz. Ebben az esetben hasonlítsuk össze a különböző módszerek által kapott eredményeket és vonjuk le a következtetéseket.

Statisztikai elemzőprogram kiválasztása

A statisztikai elemzés végzésének következő állomása a statisztikai elemzőprogram kiválasztása. Mint említettük, az adott program ismerete nélkülözhetetlen a sikeres munkához. A legnépszerűbb statisztikai elemzést végző programok a SPSS, az eViews, a Polystat, a Matlab és az Excel, de ha ezek használatát nem ismered, ám van más, olyan program, amit magabiztosan használsz, akkor ne szorítkozz a fentiek használatára. Nagyon fontos, hogy legyen tapasztalatod az elemzőprogram használatában, így azt válaszd, amelyikhez a legjobban értesz.

A legtöbb munkád az adatbázis tisztítással, az adatok kódolásával és az adatbázis készítéssel lesz. Ha megfelelő adatbázist hozol létre, akkor az elemzések lefuttatása -köszönhetően a statisztikai elemző programoknak- már gyorsan fog menni. Természetesen hozzáértésre ebben az esetben is szükség lesz.

A statisztikai elemzés elkészítése még a legjobbak számára is kihívást jelenthet, így ne aggódj, ha elakadsz a vizsgálat során. Ha segítségre van szükséged, ránk számíthatsz, bátran vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén!

Hogyan készíts statisztikai elemzést házidolgozatba?

A statisztikai elemzés lépései szakdolgozatban!


Kérj ingyenes árajánlatot!

Milyen tanulmányokat folytatsz?

BA

MA

PhD

Egyéb

10,000+ elégedett ügyfél
1,000+ szakember
250+ szakterület

Kövess minket Facebook-on!