Témavázlat: hogyan és miből épül fel? | Blog | IQ Factory

Témavázlat: hogyan és miből épül fel?

Bevezetés

A témavázlat, és egyben a szakdolgozatod is a bevezetéssel kezdődjön, melyben leírod a szakdolgozatod témáját, érzékelteted relevanciáját, hogy az olvasó kedvet kapjon a téma elmélyülésében. Házi dolgozat esetében egy bekezdésnyi, míg szakdolgozat esetén 1-2 oldalnyinak kell lennie. A bevezető leírásban nyugodtan fejtsd ki a személyes kötödésedet a témához, pár sort írj magadról.

A bevezető leírás után ki kell térned a kutatási kérdés(ek)re, mely a primer kutatásod alapját fogja képezni. Ezekre kell választ kapnod a kutatásod elvégzése után.

szakdolgozat témavázlat

Irodalmi áttekintés

A bevezetőd után ki kell térned a téma szakirodalmi hátterére, melyek a téma elméleti hátterét képzik, és az önálló kutatásodhoz kell szorosan kapcsolódnia. Az önálló kutatás a szakdolgozat “lelke”, ezért a szakirodalmat, egyéb forrásokat mindenképp hozzá kell igazítani. Keress folyóiratokat, különböző cikkeket, kimutatásokat, egyéb kutatásokat, melyben az aktuális témát megvitatják. Ha igazán elkötelezett vagy a témád iránt, olvass utána a különböző megközelítéseknek.

Módszertan

A kutatásmódszertan fejezetnél ki kell térni a vizsgálati módszerre és a kutatási eszközre. Érdemes vázlatosan egy kutatási tervet készíteni, mely alapján később a kutatást elvégzed. A kutatási tervedben térj ki a kutatás leírására, a kutatási kérdésekre és az ahhoz megfogalmazott hipotézisekre, a minta résztvevőire, a kutatási eszközre, az adatfeldolgozás módszerére, valamint a felmerülő költségekre és az időbeosztásra. A primer kutatásodat egy szekunder kutatás előzze meg, mely során a már fellelhető, a témához kapcsolódó adatbázisokat, statisztikákat elemzed. Ennek része a szakirodalmi tájékozódás is. Ezek az információk kiegészítik a primer kutatásod eredményeit, csak ezek után célszerű valamilyen kutatási módszer alkalmazása.

A kutatás előre látható problémái, nehézségei

Minden esetben gondolj az esetleges problémákra, nehézségekre, melyek a kutatás során felmerülhetnek. Kutatásodnak lehetnek pénzügyi korlátai, vagy esetleg kvalitatív kutatás esetén az adatok megfelelő kódolása is okozhat nehézségeket. Az előre látható problémákkal mindig számolnod kell!

Konklúzió

Az utolsó pont az eredmények közlését, összefoglalását, konklúzió levonását, és egyéb javaslatok megfogalmazását tartalmazza a témával kapcsolatban. Itt lehet kapcsolatokat létrehozni az egyes eredmények közt, összefüggéseket keresni. Az eredmények közlése során törekedj a minél rövidebb, egyszerű, tömör értelmezésekre, ne halmozd el töménytelen számadattal az olvasót. Készíts diagramokat az egyszerűbb átláthatóság érdekében.

Mentés

Kövess minket Facebook-on!