Témaválasztás, szakdolgozat | Blog| IQfactory

Szakdolgozat Tippek #1 – Szakdolgozat Témaválasztása

A szakdolgozat témaválasztásának legfontosabb kritériumai

topic

A felsőfokú tanulmányok lezárásának egyik utolsó állomása a szakdolgozat/diplomamunka megírása, illetve a záróvizsga/szakdolgozat védése.  A szakdolgozat témájának kiválasztásakor a következő praktikus szempontokat érdemes szem előtt tartanunk:

1. A kiindulási alap az adott intézmény elvárásainak-lehetőségeinek pontos megismerése, a tájékozódás. Tudjuk meg a szakdolgozat formai és tartalmi követelményeit, ismerjük meg az ajánlott témákat, a potenciális konzulenseket.

2. A dolgozat témájának kiválasztásával egyúttal konzulenst is választunk, érdemes ezt jól megfontolni. Mindenképpen olyan konzulenst válasszunk, akinek a véleményében, ítéletében megbízunk, akivel úgy gondoljuk, eredményes kommunikációt tudunk majd folytatni a szakdolgozattal kapcsolatosan. Tájékoztassuk őt elképzeléseinkről, kérjük ki véleményét a témavázlattal, a szakdolgozat elképzelt felépítésével kapcsolatban, és nyugodtan kérjünk tőle segítséget, ha úgy érezzük, elakadtunk a dolgozatírás közben.

3. A konkrét szakdolgozati témáknál fontos szempont, hogy olyat válasszunk, ami tényleg érdekel, hiszen néhány hónapon keresztül folyamatosan azzal kell majd foglalkoznunk. Mielőtt döntenénk, érdemes megnézni a már megírt, elbírált szakdolgozatok, diplomamunkák adatbázisát is, valamint azt, hogy a választott témához elegendő szakirodalom, kutatási eredmény áll-e rendelkezésre. Ha túl népszerű témát választunk, akkor – bár valószínűleg sok szakirodalom lesz, mégis fennáll a veszélye annak, hogy sokan, sok mindent leírtak már előttünk, és nehéz lesz a témát új megvilágításban, az előzőektől eltérő megfogalmazásban feltárni. Ennél talán csak az lehet a nehezebb, ha túl egyedi, mondhatni kuriózumnak számító témát választunk. Ennek hátránya lehet, hogy kevés a szakirodalom, nehezen találunk hozzá anyagot, ami hátrányt jelenthet mind a dolgozat megírása, mind az elbírálás során.

4. A szakdolgozat/diplomamunka címadásánál fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő arányokat. A cím ne legyen túl általános, mert akkor az a vád érhet, hogy nem dolgoztuk fel teljes egészében a választott témát. Túl kötött se legyen a cím, mert akkor saját  kezünket kötjük gúzsba, hiszen menet közben apró eltérések, változtatások előfordulhatnak. A legszerencsésebb, ha egy közepesen általános főcímet és egy pontosító alcímet választunk.

A szakdolgozat témájának kiválasztásakor fontos szempont saját affinitásunk, illetve az, hogy mennyi időt tudunk a szakirodalom áttekintésére, az esetlege kutatásra, tehát a dolgozat összeállítására fordítani. Ha tudjuk, hogy időszűkében leszünk, akkor érdemes valami egyszerűbbet választani, ha azonban sok időnk és még több lelkesedésünk van – ami ideális végzőssé tesz minket:-) – akkor választhatunk speciális, több munkát igénylő témát is. A lényeg, hogy amit választunk, azt mind a formai, mind a tartalmi követelményeknek megfelelően képesek legyünk elkészíteni.

Maradj velünk! A következő részben a helyes hipotézis felállításáról lesz szó.

IQfactory Team

Kövess minket Facebook-on!