Politológia szakdolgozat - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Politológia szakdolgozat

Egy politológia szakdolgozat elkészítése meglehetősen összetett feladat. A politikatudomány vagy más néven politológia a politikával, a közélettel, annak jelenségeivel foglalkozó elemző tudományág. Az, aki politológia szakdolgozat írására vállalkozik, arról kell, hogy számot adjon, hogy a társadalompolitika rendszerére, viszonyaira, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szervezeteire vonatkozó ismeretanyaggal tisztában van, képes az e körbe eső jelenségek elemzésére, tanulságok, következtetések levonására.

Ajánlatkérés

LEGGYAKORIBB SZAKDOLGOZAT TÉMAKÖRÖK

Politológia szakdolgozatunk témáját választhatjuk a politikai filozófia, a politológia szociológia, a külpolitika-tudomány, vagy akár az összehasonlító állam- és politikaelmélet köréből is.

 

Magyar és egyetemes politikatörténet

A politológia gyökerei egészen az ókori görög időkig visszanyúlnak, a társadalmi intézmények vizsgálata iránti igény már ekkor jelen volt, hiszen ebben egy olyan eszközt láttak, mely segítséget nyújthat a hatalom megszerzéséhez, a hatalom mögötti társadalmi támogatás fenntartásához. A modern politikatudomány kialakulásának szükségképpeni előfeltétele a demokrácia és a jóléti állam megszilárdulása volt. A politológia önálló tudományként előbb az Egyesült Államokban jelent meg, Európában csak valamelyes késéssel vált elfogadottá. Magyarországon a rendszerváltás teremtette meg a feltételeket ahhoz, hogy egy, a korábbi politikai rendszert (is) kritizáló önálló tudományág létrejöjjön. Ha témánk a magyar vagy az egyetemes politikatörténet, úgy egy igen nagy ívű, széles spektrumú szakdolgozat lesz a végeredmény.

 

Kormányzati rendszerek, kormányformák

Népszerű szakdolgozati téma a kormányzati rendszerek, kormányformák elemzése. A kormányzati rendszer alatt tágabb értelemben a politikai rendszert értjük, szűkebb értelemben pedig e fogalmat az állami rendszernek, mint egésznek, illetőleg azon részének a megjelölésére használják, amely a politikai-állami irányítási feladatokat végzi. A kormányzati rendszerek, különböző kormányformák tipizálásának alapja a törvényhozó és a végrehajtó hatalom viszonya, illetőleg a végrehajtó hatalom belső szerkezete; szakdolgozatunkban ezért nem mellőzhetjük a hatalmi ágak megosztására vonatkozó elméleteket. A kormányforma lényegét leginkább az mutatja meg, hogy miként szabályozza az alkotmány a végrehajtó hatalom parlament irányában fennálló felelősségét. Jó választás lehet, ha szakdolgozatunkban e fő szempont alapján vetjük vizsgálat alá a kormányzati rendszerek két alaptípusát, a parlamentáris, illetve a prezidenciális rendszert, valamint a köztes megoldásokat.

 

Politikai kultúra

A polgárok politikához való viszonyát elemző empirikus kutatások igen nagy népszerűségnek örvendenek: itt lényegében a politikai kultúra vizsgálatáról van szó adott közösségen belül. A politikai kultúra történelmileg kialakult csoportszintű attitűdök, érzelmek, szimbólumok összességéből tevődik össze, mely orientálja a politikai cselekvéseket, és értelmezési keretet biztosít a politikai folyamatok számára. Izgalmas szakdolgozat születhet, ha témául a magyar politikai kultúra elemzését választjuk. Az elméleti keretek tárgyalását követően keríthetünk sort a primer kutatásra, ennek során gyűjthetünk kvantitatív és kvalitatív adatokat. Egy, a politikai kultúrát elemző szakdolgozat esetén célszerű a hangsúlyt a kvalitatív kutatásra helyezni: a mélyinterjúk, fókuszcsoportok segítségével könnyebben megérthetjük a folyamatokat, feltárhatjuk a tendenciákat, rávilágíthatunk attitűdökre és viszonyulásokra.

 

Politikai pszichológia

A politológia alapvetően nem egy gyakorlatorientált képzés, ettől függetlenül azonban több olyan szakdolgozati téma is létezik, mely praktikusabb megközelítést és empirikus kutatást igényel. Választhatunk így szakdolgozati címet a politikai kommunikáció, a politikai marketing, a háttérelemzés, vagy éppen a politikai pszichológia témaköréből. Ez utóbbi témakörön belül foglalkozhatunk szakdolgozatunkban a politikai sémák elemzésével. A politikai sémák olyan tartós kognitív struktúrák, amelyek több választási időszak távlatában is befolyásolják a politikai információ feldolgozását. E sémák ugyan a választási eredmények előrejelzésére kevéssé alkalmasak, azonban nagy biztonsággal választ adnak – többek között – arra a kérdésre, hogy milyen politikai és kampánypropaganda lehet képes egy bizonyos jellemzőkkel bíró választó befolyásolására. Szakdolgozatunkban a politikai sémákról való ismeretek birtokában például vizsgálhatjuk azt a kérdést, hogy a magyarországi pártok egy adott választási kampányban milyen jellemző kampányeszközökkel élnek, célközönségét miként igyekeznek megszólítani.

 

További javasolt szakdolgozati témák

Szakdolgozatunkban vizsgálhatunk aktuálpolitikai kérdéseket is. Érdekes szakdolgozat születhet például a következő témákban: „a terroristagyanús cselekmények és kormányzati kommunikációjuk az Amerikai Egyesült Államokban és Nyugat-Európa államaiban”; „a magyar biztonságpolitika alakulása a XXI. században”; „menekült-kérdés és annak kormányzati kommunikációja”; „a civil szervezetek és a közpolitika viszonyának alakulása”; „a Jobbik támogatottságának társadalmi jellemzői”.

 

GARANCIÁINK

 

home-icon-6100% plágium mentesség – PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Garantáljuk, hogy minden általunk végzett munka plágiumtól mentes. Minden eseteben szoftveres plágiumkereső vizsgálatot végzünk, melynek riportját csatoljuk a kézbesítéskor.

icon-adatvedelemAdatvédelem
Biztosítjuk, hogy adataidat a rendelés során bizalmasan kezeljük, harmadik félnek egyáltalán nem adjuk át őket. A kommunikáció egy ellenőrzött, zárt rendszeren belül történik, amelyet rendszergazdáink folyamatosan felügyelnek.

home-icon-4Képzett és tapasztalt szakemberek
Garantáltan a témában megfelelően képzett és nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek állnak a rendelkezésedre. Kizárólag diplomás partnereket alkalmazunk, akiket komoly felvételi folyamaton viszünk keresztül, mielőtt megbízást vállalnának cégünknél.

home-icon-5Határidő
Biztos lehetsz abban, hogy a munkát az általad megjelölt határidőre, vagy még az előtt készítjük el.

icon-listaTeljes hivatkozási lista
Garantáljuk, hogy az összes általunk elvégzett munka teljes hivatkozási listával kerül kézbesítésre. A dokumentumok hivatkozásait DÍJMENTESEN készítjük el és nem számítjuk bele a terjedelembe.

icon-igenyekInstrukciók
Garantáljuk, hogy az általunk vállalt szolgáltatás megfelel a rendeléskor általad megadott utasításoknak és specifikációknak. Ha mégis rosszul értelmeznénk az utasításokat, természetesen díjmentesen javítunk a felhasználási feltételeinkben rögzítettek szerint.

home-icon-3Folyamatos kommunikáció
Megrendelői felületünkön kapcsolatot tarthatsz szakembereinkkel és nyomon követheted a munka elkészültét. Ügyfélszolgálatunk rövid időn belül válaszol e-mailjeidre, ha pedig telefonon keresnél minket, biztos lehetsz benne, hogy egy tapasztalt kollégánk áll a rendelkezésedre.

Ajánlatkérés