Közbeszerzés szakdolgozat - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Közbeszerzés szakdolgozat

Egy közbeszerzési dolgozat elkészítése rendkívül komplex feladat. Maga a témakör kétségkívül aktuális, hiszen napjainkban a közbeszerzések rendszere a pénzügyi jog egyik legérzékenyebb területének számít, elsődlegesen a jelentős korrupciós kockázat miatt. A közbeszerzésnek tehát egyrészt vannak pénzügyi jogi, költségvetési jogi vonatkozásai, másrészt azonban jelentős a polgári jogi vetülete is, hiszen a közbeszerzési eljárások eredményeként polgári jogi szerződések jönnek létre. Mivel azonban e szerződések alapján a szolgáltatást igénylő nem a „saját”, hanem a „köz” pénzét költi, ezért a jogalkotó egy olyan garanciarendszert épített ki, mely korlátozást jelent a szerződéskötés és -teljesítés minden egyes mozzanatára nézve.

Ajánlatkérés

LEGGYAKORIBB SZAKDOLGOZAT TÉMAKÖRÖK

Ha a közbeszerzési jog köréből választjuk szakdolgozati témánkat, akkor kutatási módszerünk a leíró-elemző módszer lesz, mely részben a vonatkozó magyar jogszabályok és az európai uniós joganyag elemzésére, részben pedig a szakirodalom másodelemzésére épül. Ezen túlmenően azonban nem tekinthetünk el a téma gyakorlatiasabb megközelítésű tárgyalásától sem. Forrásként a közbeszerzési hatóság által közzétett Közbeszerzési Értesítőre, valamint a Közbeszerzési Adatbázisra támaszkodhatunk.

 

Alapelvek a közbeszerzési eljárásban

A közbeszerzés nemcsak társadalmi és gazdasági feladatokat lát el, hanem újabban jelen vannak olyan célok is, mint az átláthatóság, a kisvállalkozások támogatása, vagy éppen a fenntartható fejlődés. Népszerű szakdolgozati téma annak vizsgálata, hogy e célok miként valósulnak meg a hatályos közbeszerzési törvény alapján.

A közbeszerzési törvény rendszerében az alapelveknek meghatározó a jelentősége, mivel azokra a közbeszerzés szereplői jogot alapíthatnak. Ilyen alapelvek például a következők: a verseny tisztasága, az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód az ajánlattevők számára, hatékony és felelős gazdálkodás elve, nemzeti elbánás az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára. Jól tárgyalható téma az alapelvek szerepe a közbeszerzési eljárásban.

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása

Szakdolgozatunkban fókuszálhatunk a közbeszerzés államigazgatási vonzataira, vagy vizsgálhatjuk azt is, hogy milyen magánjogi elemek játszanak szerepet a közbeszerzési eljárásban. Állíthatjuk munkánk középpontjába a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság működésének vizsgálatát is. Az előbbi szerv a közbeszerzési politika alakításában működik közre, a Közbeszerzési Döntőbizottság pedig a közbeszerzésekkel és a tervpályázat eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati ügyekben jár el.

 

Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződéseknél

A közbeszerzési jogalkotásban ma már a civiljogi elemek bírnak meghatározó jelentőséggel. Maga a közbeszerzési törvény is kimondja, hogy a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződésekre – meghatározott eltérésekkel – a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Szakdolgozatunk tárgya ezért lehet az is, hogy milyen magánjogi elemek találhatók a közbeszerzési szerződéseknél.

 

A szerződési szabadság korlátai a közbeszerzési szerződéseknél

A kötelmi jog egyik legfőbb alapelve a szerződéskötési szabadságot rögzíti, mely alapján a felek szabadon döntenek abban a kérdésben, hogy kívánnak-e szerződést kötni, és ha igen, úgy kivel, és milyen tartalommal. Ez a szerződési szabadság azonban nem érvényesülhet korlátlanul a közbeszerzéseknél, már csak amiatt sem, mert az ajánlatkérő szerződési feltételeit a törvény által meghatározott kereteken belül határozhatja meg, az ajánlattevő pedig lényegében kénytelen elfogadni azokat. Jó választás lehet, ha szakdolgozatunkban a szerződéskötés folyamatát követjük végig a közbeszerzési eljárásban, és eközben a szerződési szabadság korlátaira fókuszálunk.

 

A közbeszerzési eljárás fajtái

A közbeszerzési eljárás fajtái főszabály szerint a következők: nyílt, meghívásos eljárás; tárgyalásos eljárás; versenypárbeszéd. A tárgyalásos eljárásnak két fajtája ismeretes: a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra, vagyis az ajánlatkérő azon szabályok szerint köteles befejezni az eljárást, ahogyan azt elkezdte – ezért is fontos az egyes megoldások szabályainak ismerete. Népszerű szakdolgozati téma ezért a közbeszerzési eljárás egyes típusainak bemutatása, a különbözőségek elemzése.

 

A közösségi közbeszerzés szabályai az Európai Bíróság joggyakorlata tükrében

A közbeszerzési jog az Európai Unió szintjén is nagy jelentőséggel bír, maga a közbeszerzési politika eredetileg az egységes piac létrehozásának eszközéül szolgált. Egységes uniós közbeszerzési kódex azonban ma sincsen, ehelyett a szabályozási minimum elvét követik: közösségi szinten csak azokat a kérdéseket szabályozzák, amelyek az integrációs célok megvalósításához szükségesek. Az európai uniós közbeszerzés szabályai ezért az Európai Bizottság és az Európai Bíróság joggyakorlata alapján tárhatók fel – ha e kérdéskörre esik a választásunk, egy érdekes és sokszínű közbeszerzési szakdolgozat lehet a végeredmény.

 

 

 

 

GARANCIÁINK

 

home-icon-6100% plágium mentesség – PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Garantáljuk, hogy minden általunk végzett munka plágiumtól mentes. Minden eseteben szoftveres plágiumkereső vizsgálatot végzünk, melynek riportját csatoljuk a kézbesítéskor.

icon-adatvedelemAdatvédelem
Biztosítjuk, hogy adataidat a rendelés során bizalmasan kezeljük, harmadik félnek egyáltalán nem adjuk át őket. A kommunikáció egy ellenőrzött, zárt rendszeren belül történik, amelyet rendszergazdáink folyamatosan felügyelnek.

home-icon-4Képzett és tapasztalt szakemberek
Garantáltan a témában megfelelően képzett és nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek állnak a rendelkezésedre. Kizárólag diplomás partnereket alkalmazunk, akiket komoly felvételi folyamaton viszünk keresztül, mielőtt megbízást vállalnának cégünknél.

home-icon-5Határidő
Biztos lehetsz abban, hogy a munkát az általad megjelölt határidőre, vagy még az előtt készítjük el.

icon-listaTeljes hivatkozási lista
Garantáljuk, hogy az összes általunk elvégzett munka teljes hivatkozási listával kerül kézbesítésre. A dokumentumok hivatkozásait DÍJMENTESEN készítjük el és nem számítjuk bele a terjedelembe.

icon-igenyekInstrukciók
Garantáljuk, hogy az általunk vállalt szolgáltatás megfelel a rendeléskor általad megadott utasításoknak és specifikációknak. Ha mégis rosszul értelmeznénk az utasításokat, természetesen díjmentesen javítunk a felhasználási feltételeinkben rögzítettek szerint.

home-icon-3Folyamatos kommunikáció
Megrendelői felületünkön kapcsolatot tarthatsz szakembereinkkel és nyomon követheted a munka elkészültét. Ügyfélszolgálatunk rövid időn belül válaszol e-mailjeidre, ha pedig telefonon keresnél minket, biztos lehetsz benne, hogy egy tapasztalt kollégánk áll a rendelkezésedre.

Ajánlatkérés