Jog szakdolgozat - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Jog szakdolgozat

Egy jogi szakdolgozat megírása rendkívül összetett feladat. Az első kihívással akkor szembesülünk, amikor arról kell döntenünk, hogy melyik jogág területéről válasszunk szakdolgozati témát. Hagyományosan két nagy jogterületre szokás felosztani a jogrendszert: közjogra és magánjogra. A történeti fejlődés eredményeképpen mindkét jogterületen belül különféle jogágak alakultak ki.

Ajánlatkérés

LEGGYAKORIBB SZAKDOLGOZAT TÉMAKÖRÖK

 

A jogágak egymástól a szabályozott életviszonyok, a szabályozás tárgya és módszere szerint különböztethetők meg – azonban a szakdolgozatot író szempontjából is lényegi különbségek mutatkoznak az egyes jogágak között. Másfajta megközelítést igényel egy polgári jogi, egy munkajogi vagy éppen egy családi jogi szakdolgozat, és másként kell hozzáfognunk egy büntető eljárásjogi vagy büntető-végrehajtási szakdolgozat megírásához. Ha az alkotmányjog területéről választunk témát, akkor nem kerülhetjük meg különböző jogelméleti, jogfilozófiai kérdések tárgyalását. Ha pedig egy nemzetközi jogi témára esik a választásunk, akkor szakdolgozatunk megírásához főként idegen nyelvű jogi forrásokat kell felhasználnunk. A szakdolgozati témaválasztás egyik sarkalatos kérdése az is, hogy anyagi jogi, vagy pedig eljárásjogi problémát akarunk elemezni. Bármelyik mellett is döntünk, célszerű, ha dolgozatunkban kitérünk a következő kérdésekre is:

  • a szóban forgó jogintézmény kialakulása, esetleges római jogi előzményei, történeti fejlődése,
  • nemzetközi kitekintés, a jogösszehasonlítás módszerével annak vizsgálata, hogy más országokban miként szabályozzák a jogintézményt,
  • az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata,
  • a jogintézmény szabályozása az Európai Unióban, az Európai Bíróság esetjoga,
  • a hatályos magyar szabályok bemutatása és kritikai elemzése,
  • bírói esetjog (bírósági határozatok, eseti döntések, kollégiumi állásfoglalások, a Legfelsőbb Bíróság/Kúria elvi iránymutatásai stb.).

A jog szakdolgozat esetén a források felhasználása rendkívüli körültekintést igényel, törekedni kell a források helytállóságának, időszerűségének ellenőrzésére. Egy-egy jelentősebb jogkérdésben megkerülhetetlen a lehető legtöbb tudományos álláspont ütköztetése. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy hasonló vagy ugyanazon jogintézményekről más-más jogi kultúrához tartozó jogászok jelentősen másként gondolkodhatnak. Normaszövegek elemzése során szükséges a jogszabályszöveg hatályos változatának és a forrásmű keletkezésének idején hatályban volt szövegnek az összevetése.

 

Az Alaptörvény a magyar jogi hierarchiában a legmagasabb szintű jogforrás, mely szabályozza Magyarország jogrendjét, az állampolgárok alapvető jogai és kötelességeit, meghatározza az államszervezetre vonatkozó alapvető elveket. Az Alaptörvény megítélése ugyanakkor a jogásztársadalmon belül sem egységes. E két ok miatt (az Alaptörvény jelentősége, illetve az egyes rendelkezéseivel szemben megfogalmazott kritikák miatt) mondhatjuk azt, hogy alkotmányjogi szakdolgozati témát választani nemes és bátor választás. Népszerű témák a következők: alkotmányfejlődésünk nyomon követése; a választási rendszer és a választójog kritikája; a köztársasági elnöki hatalom kérdései; az ügyészség jogállása és a Kormány alá rendelésének problematikája; az alkotmánybírósági jogkörök változása; külföldiek jogállása Magyarországon; eutanázia, önrendelkezés és emberi méltóság.

 

A közelmúltban – 2014. március 15-én – lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv, mely a korábbi, 1959. évi Ptk.-hoz képest számos újdonságot tartalmaz. Éppen ezért különösen aktuális lehet, ha szakdolgozatunkban azt vetjük vizsgálat alá, hogy milyen különbségek mutatkoznak a két magánjogi kódex szabályozásában. Így például vizsgálhatjuk a tulajdonátruházási szerződések új szabályait, a speciális szerződési formákat (franchise, faktoring, pénzügyi lízing), vagy olyan új jogintézményeket, mint amilyen a hitelbiztosítéki nyilvántartás, a bizalmi vagyonkezelés, vagy a sérelemdíj.

 

Viszonylag új jogszabálynak tekinthető a hatályos Munka Törvénykönyve is, melyet 2012. évi elfogadása óta már többször módosítottak. 2015. január 1. óta hatályos szabályai több olyan módosítást is bevezettek, melyek a gyermeket nevelő szülőknek kedveznek (kötelező részmunkaidős foglalkoztatás, „apaszabadság” stb.). Hálás szakdolgozati téma lehet így például annak vizsgálata, hogy a munkajogi szabályok milyen lehetőségeket, kedvezményeket biztosítanak a női munkavállalóknak, vagy éppen a kisgyerekes munkavállalóknak, milyen módon biztosítják a munka világában az esélyegyenlőséget, a diszkrimináció tilalmát. További népszerű téma a munkáltató, illetve a munkavállalói kártérítési felelősségének elemzése, a munkaügyi viták kérdései, a kollektív jogok rendszere, a tömeges létszámleépítés szabályai.

 

GARANCIÁINK

 

home-icon-6100% plágium mentesség – PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Garantáljuk, hogy minden általunk végzett munka plágiumtól mentes. Minden eseteben szoftveres plágiumkereső vizsgálatot végzünk, melynek riportját csatoljuk a kézbesítéskor.

icon-adatvedelemAdatvédelem
Biztosítjuk, hogy adataidat a rendelés során bizalmasan kezeljük, harmadik félnek egyáltalán nem adjuk át őket. A kommunikáció egy ellenőrzött, zárt rendszeren belül történik, amelyet rendszergazdáink folyamatosan felügyelnek.

home-icon-4Képzett és tapasztalt szakemberek
Garantáltan a témában megfelelően képzett és nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek állnak a rendelkezésedre. Kizárólag diplomás partnereket alkalmazunk, akiket komoly felvételi folyamaton viszünk keresztül, mielőtt megbízást vállalnának cégünknél.

home-icon-5Határidő
Biztos lehetsz abban, hogy a munkát az általad megjelölt határidőre, vagy még az előtt készítjük el.

icon-listaTeljes hivatkozási lista
Garantáljuk, hogy az összes általunk elvégzett munka teljes hivatkozási listával kerül kézbesítésre. A dokumentumok hivatkozásait DÍJMENTESEN készítjük el és nem számítjuk bele a terjedelembe.

icon-igenyekInstrukciók
Garantáljuk, hogy az általunk vállalt szolgáltatás megfelel a rendeléskor általad megadott utasításoknak és specifikációknak. Ha mégis rosszul értelmeznénk az utasításokat, természetesen díjmentesen javítunk a felhasználási feltételeinkben rögzítettek szerint.

home-icon-3Folyamatos kommunikáció
Megrendelői felületünkön kapcsolatot tarthatsz szakembereinkkel és nyomon követheted a munka elkészültét. Ügyfélszolgálatunk rövid időn belül válaszol e-mailjeidre, ha pedig telefonon keresnél minket, biztos lehetsz benne, hogy egy tapasztalt kollégánk áll a rendelkezésedre.

Ajánlatkérés