Irodalom szakdolgozat - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Irodalom szakdolgozat

Az irodalom szakdolgozat egy jól körülhatárolt képzés lezárásának tűnik, de valójában összetett feladat. Témája általában a magyar és/vagy a világirodalom valamely korszaka, szerzői életműve vagy műfaja, illetve ezek összehasonlító vizsgálata. A módszer lehet kifejezetten irodalomtörténeti vagy irodalomtudományos, esetleg nyelvészeti, de származhat más szellem- vagy kultúratudomány területéről is, főleg a posztmodern irodalommal foglalkozó kutatások esetében: ilyen elméleti eszköztár a pszichoanalízis, a dekonstrukció, a feminista kritika, a gender, illetve a queer studies stb.
Az irodalom szakdolgozat esetében tehát nem csak korszakok, de elméleti irányzatok, illetve társművészetek vagy -tudományok is jelenthetnek vizsgálati szempontot. Különösen az összehasonlító irodalomtudomány tesz lehetővé olyan témákat, mint pl. irodalmi művek filmes adaptációinak kutatása esetén a multimedialitás, az irodalom marketingjével foglalkozó szakdolgozat esetében az irodalom intézményrendszerként való vizsgálata, a hatáselméletek, a kritika kutatása, új trendek és marginális területek (slam poetry), az irodalom és a digitális kultúra viszonya stb.
Az irodalom szakdolgozat esetében a tárgyi pontosság mellett különösen fontos a szabatos, olvasmányos stílus is.

Ajánlatkérés

LEGGYAKORIBB SZAKDOLGOZAT TÉMAKÖRÖK

 

Régi magyar irodalom

Az irodalom szakdolgozat témája lehet a régi magyar irodalom eszmetörténete, az irodalom szerepe az államalapításban, a kialakuló egyházi és világi struktúrákban, valamint a reneszánsz irodalom. Műfaj- és poétikatörténeti megközelítésben releváns lehet a regösénekek, az Árpád-kori szentekkel foglalkozó balladák, az ősköltészet, a kódexirodalom, a liturgia, a prédikációirodalom tematizálását, illetve a latin irodalom magyarországi helyzetének vizsgálatát. A régi magyar irodalom fontosabb életművei is kutatás tárgyát képezhetik (Janus Pannonius, Pázmány Péter stb.).

 

Klasszikus magyar irodalom

Az irodalom szakdolgozat eszmetörténeti jellegű témái lehetnek a klasszikus irodalmat meghatározó filozófiai áramlatok, p. a felvilágosodás vagy a barokk irodalma. Műfaj- és poétikatörténeti megközelítésben a szakdolgozat írója foglalkozhat a 18. századi önéletírással, útleírással, női irodalommal, a 17-18. századi erkölcsnevelő irodalommal, a különféle műnemek és műfajok korabeli fejlődésével. Az orientáció lehet a kor fontosabb szerzői életműveinek vizsgálata is.

 

Modern magyar irodalom

A szakdolgozat témája lehet a modern magyar irodalom, elsősorban a 19. század valamely stílusirányzata, művészeti mozgalma. Ilyen a romantikához kapcsolódó nemzetiesedés, az egyes népek folklórjának felfedezése, az irodalom szerepe a társadalmi folyamatokban, a költő mint vátesz, de ideillik az énkultusz, a mitológiateremtés, valamint a szimbolizmushoz és a szecesszióhoz köthető fogalmak, mint a menekülés irodalma vagy a l’art pour l’art megközelítés, illetve a realizmus irodalma. Műfaj- és poétikatörténeti kérdések közül releváns lehet a nemzeti-öndefinitív célokat is szolgáló eposz, a romantikus és a realista regény – utóbbiak esetében a regény műfaji felértékelődése a korábbi ponyvastátuszból –, a novella, valamint a színházi műfajok. A szakdolgozat írója orientálódhat a 19. századi, 20. század eleji sajtóra, a Nyugatra vagy más folyóiratokra. A szakdolgozat témája itt is lehet a kor fontosabb életműveinek vizsgálata.

 

Kortárs magyar irodalom

A szakdolgozat témája lehet a posztmodern jelenségköre, annak filozófiai, világnézeti alapjai, társtudományos megközelítése – pl. pszichoanalitikus, hermeneutikai, posztszemiotikai vagy genderszempontú vizsgálat. A szakdolgozat orientációja lehet a posztmodern valamely irodalomelméleti sajátossága, az intertextualitás, referencialitás és önreferencialitás, a nyelviség központi szerepe, a nyelvi játékok és kísérletek, a prózafordulat, az önéletrajziság és az emlékezet beszédmódjai. Az orientáció lehet az irodalom és a politika viszonya a közelmúlt történetében vagy a ma viszonylatában. Releváns téma az irodalom intézményrendszere, a hagyományos intézmények viszonya az internetes környezettel, az okoseszközökkel, az e-book jelenségével. Fontos szerzők Nádas Péter, Esterházy Péter, Lengyel Péter, Krasznahorkai László, Kertész Imre, Temesi Ferenc, Darvasi László, Háy János, Tar Sándor, Garaczi László, Karafiáth Orsolya.

 

Világirodalom / összehasonlító irodalomtudomány

Az irodalom szakdolgozat koncentrálhat eltérő irodalmi szférák összehasonlító vizsgálatára is. Ez a kategória jelentős átfedést mutat a kortárs irodalom szempontrendszerével, de azon túlmenően ide sorolhatók a mindenkori irodalmi jelenségek összevetései. Ezek lehetnek egyes életművek, korszakok, műnemek, műfajok, akár egyazon kultúrából, akár különböző népek irodalmából. Vonatkozó téma lehet a műfordítás kérdése. Szempontot nyújthat a feminizmus, a posztkolonializmus, a társadalomtudományokból vett megközelítések, az egyes társadalmi csoportok irodalmi reprezentációja, hátrányos helyzetűek irodalma, szubkultúrák (pl. slam poetry), a rétegnyelvek helye a szépirodalomban. Mediális szempontból érdekes az irodalom viszonya a zenével, az adaptációk révén a filmmel, az illusztráció, a képregény, a graphic novel stb. révén a képzőművészettel, valamint egyéb médiumok jellemző tartalmaival. A posztmodernnél felsorolt szerzői életművek mellett releváns lehet ezek külföldi életművekkel való összevetése, ami kapcsolódhat az adott kultúra/nyelv irodalmának kánonja mellett az irodalmi zsánerek és a ponyva kérdéséhez, illetve a bestseller kategóriájához. Az elit és a populáris kultúra, ezen belül irodalom határának elmosódása is fontos.

 

GARANCIÁINK

 

home-icon-6100% plágium mentesség – PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Garantáljuk, hogy minden általunk végzett munka plágiumtól mentes. Minden eseteben szoftveres plágiumkereső vizsgálatot végzünk, melynek riportját csatoljuk a kézbesítéskor.

icon-adatvedelemAdatvédelem
Biztosítjuk, hogy adataidat a rendelés során bizalmasan kezeljük, harmadik félnek egyáltalán nem adjuk át őket. A kommunikáció egy ellenőrzött, zárt rendszeren belül történik, amelyet rendszergazdáink folyamatosan felügyelnek.

home-icon-4Képzett és tapasztalt szakemberek
Garantáltan a témában megfelelően képzett és nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek állnak a rendelkezésedre. Kizárólag diplomás partnereket alkalmazunk, akiket komoly felvételi folyamaton viszünk keresztül, mielőtt megbízást vállalnának cégünknél.

home-icon-5Határidő
Biztos lehetsz abban, hogy a munkát az általad megjelölt határidőre, vagy még az előtt készítjük el.

icon-listaTeljes hivatkozási lista
Garantáljuk, hogy az összes általunk elvégzett munka teljes hivatkozási listával kerül kézbesítésre. A dokumentumok hivatkozásait DÍJMENTESEN készítjük el és nem számítjuk bele a terjedelembe.

icon-igenyekInstrukciók
Garantáljuk, hogy az általunk vállalt szolgáltatás megfelel a rendeléskor általad megadott utasításoknak és specifikációknak. Ha mégis rosszul értelmeznénk az utasításokat, természetesen díjmentesen javítunk a felhasználási feltételeinkben rögzítettek szerint.

home-icon-3Folyamatos kommunikáció
Megrendelői felületünkön kapcsolatot tarthatsz szakembereinkkel és nyomon követheted a munka elkészültét. Ügyfélszolgálatunk rövid időn belül válaszol e-mailjeidre, ha pedig telefonon keresnél minket, biztos lehetsz benne, hogy egy tapasztalt kollégánk áll a rendelkezésedre.

Ajánlatkérés