HR szakdolgozat - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

HR szakdolgozat

Egy HR szakdolgozat megírása komplex feladat, feltétele egyrészt az, hogy birtokában legyünk a szükséges elméleti tudásnak, másrészt pedig elkerülhetetlen, hogy gyakorlatban is jól tudjuk alkalmazni a primer és szekunder kutatási módszereket. Az emberi erőforrás menedzsment fogalmának több meghatározása is ismert. Maga az elnevezés sem egységes, egyes szerzők személyügyi menedzsmentről (personal management), személyügyi tevékenységről beszélnek, ennél azonban általánosabb a humán erőforrás menedzsment (human resource management) megjelölés. Az egyik legelfogadottabb definíció szerint az emberi erőforrás menedzsment stratégiák sorozata, olyan folyamatok összessége, amelyek támogatják a szervezet céljait azáltal, hogy integrálják a szervezet és az egyén érdekeit.

Ajánlatkérés

LEGGYAKORIBB SZAKDOLGOZAT TÉMAKÖRÖK

Az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakoribb HR szakdolgozat témaköröket:

Az emberi erőforrás menedzsment feladatai

A hatékony emberi erőforrás-biztosítás a szervezeti siker alapvető tényezője: ennek segítségével érhető el, hogy a szervezet jól teljesítő és elégedett munkavállalókra tegyen szert.

Szakdolgozatunkban vállalkozhatunk arra, hogy elemezzük, és egy konkrét vállalkozás példáján keresztül szemléltetjük az emberi erőforrás menedzsment klasszikus feladatait, melyek a következők: stratégia, létszámtervezés, munkakörelemzés, munkaerő-biztosítás, teljesítményértékelés, ösztönzésmenedzsment, munkakör-értékelés, emberierőforrás-fejlesztés és karriermenedzsment.

 

Stratégiai tervezés és HR

A szervezeti sikert legnagyobb valószínűséggel úgy lehet elérni, ha a humánpolitika és a humánstratégia szorosan kapcsolódik és igazodik a vállalati stratégiai tervekhez. Népszerű szakdolgozati téma annak vizsgálata, hogy a vállalati stratégia miként nyilvánul meg a toborzás, illetve a munkaerő-megtartás terén. Elemezhetjük például általánosságban azt, hogy a frissdiplomásoktól milyen kompetenciákat vár el a munkaerő-piac, illetve, hogy ez egy adott cég esetében miként valósul meg a gyakorlatban.

 

Foglalkoztatáspolitika és HR

Szakdolgozatunkban vizsgálhatjuk azt, hogy milyen a különböző társadalmi csoportok (például nők, kisgyermekes szülők, a munka világába visszatérni szándékozók, alacsony végzettségűek, kisebbségek stb.) munkaerő-piaci helyzete Magyarországon, vagy az ország egy meghatározott régiójában. Egy ilyen szakdolgozat csak akkor lehet teljes, ha statisztikai adatok elemzésére, kérdőíves kutatásra, mélyinterjúztatásra is vállalkozunk. A társadalmilag érzékeny csoportok kapcsán felvetődik az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód kérdése is, mely témák nemcsak a HR, hanem a jog (alkotmányjog, emberi jogok stb.) szempontjából is jelentőséggel bírnak.

 

Munkajog és HR

Az emberi erőforrás menedzsment és a munkajog közötti szoros összefüggés aligha vitatható, ez leginkább a munkaerő-felvétel, illetve az elbocsátás vonatkozásában mutatkozik meg. Szakdolgozatunkban foglalkozhatunk az atipikus foglalkoztatási formákkal is, ez napjainkban különösen aktuális téma. E körben tárgyalhatjuk a részmunkaidős foglalkoztatás, a határozott idejű munkajogviszony, a munkaerő-kölcsönzés, a távmunka, az alkalmi/időszakos munka, illetve az önfoglalkoztatás szabályait, társadalmi elfogadottságát, illetve azt, hogy egyes munkáltatók mennyire élnek ezekkel a lehetőségekkel.

 

HR a közszolgálatban – közmenedzsment

Rendkívül kedvelt téma annak vizsgálata, hogy az emberi erőforrás menedzsment versenyszférában kifejlesztett megoldásait miként lehet a közszféra viszonyaira adaptálni. Ismeretes ugyanis, hogy a közszféra működését alapvetően meghatározza a merev, hierarchikus szervezeti struktúra, a berögzült munkakultúra, a különféle érdekcsoportok befolyása, illetőleg a hatalmi-politikai változásoknak kitettség. Érdekes szakdolgozat születhet tehát, ha azt vizsgáljuk, hogy a közigazgatásban miként működnek a munkaerő-felvétel, az ösztönzés, a teljesítmény-értékelés eszközei, vagy például az olyan, tipikusan közszolgálati intézmények, mint a versenyvizsga, vagy a fegyelmi felelősség. Amennyiben erre a témára esik a választásunk, úgy szakdolgozatunkban érintenünk kell közigazgatási jogi, közszolgálati jogi kérdéseket is.

 

Pszichológia és HR

A munka világában rendkívüli jelentősége van – a képzettség, a szaktudás, a megfelelő szakmai gyakorlat mellett – olyan tényezőknek, mint amilyen például az érzelmi intelligencia. Szakdolgozatunkban elemezhetjük, milyen szerepe van az érzelmi és szociális kompetenciának abban, hogy egy munkaszervezetben az emberek hatékonyan tudjanak egymással kommunikálni, együtt dolgozni. Vizsgálhatjuk azt is konkrét példákon keresztül, hogy egy érzelmileg intelligens vezető miként tudja megkönnyíteni és eredményesebbé tenni a munkacsoport működését.

 

Coaching

Igen népszerű HR szakdolgozati téma a coaching fogalmának, eszközeinek, módszereinek bemutatása. A coaching, vagy személyes vezetői tanácsadás legfontosabb célja, hogy fokozza a személyes, a szakmai és a vezetői hatékonyságot, ilyenformán jelentősége a humán erőforrás terén nyilvánvaló. Újabban új módszerek is teret nyernek: szakdolgozatunkban például vállalkozhatunk az e-coaching módszerének a bemutatására.

GARANCIÁINK

 

home-icon-6100% plágium mentesség – PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Garantáljuk, hogy minden általunk végzett munka plágiumtól mentes. Minden eseteben szoftveres plágiumkereső vizsgálatot végzünk, melynek riportját csatoljuk a kézbesítéskor.

icon-adatvedelemAdatvédelem
Biztosítjuk, hogy adataidat a rendelés során bizalmasan kezeljük, harmadik félnek egyáltalán nem adjuk át őket. A kommunikáció egy ellenőrzött, zárt rendszeren belül történik, amelyet rendszergazdáink folyamatosan felügyelnek.

home-icon-4Képzett és tapasztalt szakemberek
Garantáltan a témában megfelelően képzett és nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek állnak a rendelkezésedre. Kizárólag diplomás partnereket alkalmazunk, akiket komoly felvételi folyamaton viszünk keresztül, mielőtt megbízást vállalnának cégünknél.

home-icon-5Határidő
Biztos lehetsz abban, hogy a munkát az általad megjelölt határidőre, vagy még az előtt készítjük el.

icon-listaTeljes hivatkozási lista
Garantáljuk, hogy az összes általunk elvégzett munka teljes hivatkozási listával kerül kézbesítésre. A dokumentumok hivatkozásait DÍJMENTESEN készítjük el és nem számítjuk bele a terjedelembe.

icon-igenyekInstrukciók
Garantáljuk, hogy az általunk vállalt szolgáltatás megfelel a rendeléskor általad megadott utasításoknak és specifikációknak. Ha mégis rosszul értelmeznénk az utasításokat, természetesen díjmentesen javítunk a felhasználási feltételeinkben rögzítettek szerint.

home-icon-3Folyamatos kommunikáció
Megrendelői felületünkön kapcsolatot tarthatsz szakembereinkkel és nyomon követheted a munka elkészültét. Ügyfélszolgálatunk rövid időn belül válaszol e-mailjeidre, ha pedig telefonon keresnél minket, biztos lehetsz benne, hogy egy tapasztalt kollégánk áll a rendelkezésedre.

Ajánlatkérés