Ajánlói Szerződés szövege - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Ajánlói Szerződés szövege

1. Megbízó (Minds At Work Ltd, Co.# 08294725, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU) jelen Szerződés alapján megbízza Megbízottat szolgáltatásai ajánlására. Megbízott jelen Szerződés elektronikus aláírásával megbízást elfogadja.

2. Jelen megállapodást Szerződő felek határozatlan időre kötik, amely az aláírás napján lép hatályba.

3. Jelen együttműködési megállapodást Megbízó és Megbízott is a másik félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, azzal, hogy Megbízó köteles a felmondás napjáig keletkezett ajánlói jutalékot kifizetni.

4. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén a vétlen fél jogosult jelen együttműködési megállapodást a másik félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen Megbízott részéről:
– Megbízó kommunikációs irányelveinek be nem tartása
– A Szerződésben foglalt titoktartási kötelezettség megsértése
– Megbízó által tiltott promóciós módszerek alkalmazása
– Jogtalan ajánlói jutalék megszerzésére irányuló próbálkozás

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen Megbízó részéről:
– Az ajánlói jutalék megfizetésében beálló 15 napot meghaladó késedelem

5. Megbízó a megbízási díj fizetéséről ún. payment summary-t ad Megbízott részére, amely alapján Megbízott kötelessége az adók és egyéb közterhek megfizetése, illetve bevallása. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodások alapján fizetendő jutalék külföldi jövedelemnek minősül, amennyiben Megbízott nem az Egyesült Királyság rezidense. Megbízó a magyar adójogszabályok szerint devizakülföldinek minősül.

6. Szerződő felek kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot, információkat megőrizni, azokat harmadik fél részére nem adhatják ki, kizárólag jelen együttműködési megállapodásban foglaltak szerint használhatják fel.

7. A jelen Szerződésben megfogalmazott ajánlás akkor történik meg, amikor megrendelő Megbízott ajánlói kódját egyértelműen megjelöli árajánlatkéréskor a Megbízó weboldalán kitöltött űrlapban, az [email protected] e-mail címre küldött e-mailben, vagy szóban közli az Megbízó által üzemeltetett ügyfélszolgálattal történő beszélgetés során.

8. A Megbízott részére fizetendő ajánlói jutalék akkor képződik, amikor az előleg megfizetésre kerül Megbízó bankszámlaszámára egy olyan megrendelés kapcsán, amelynél az ajánlatkérés során Megbízott ajánlói kódja megadásra került.

9. Megbízott számára fizetett ajánlói jutalék összege az ajánlása alapján létrejövő megrendelős teljes nettó összegének 8%-a az első 10 érvényes ajánlás esetében, 10%-a a 11. érvényes ajánlástól. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízott felelőssége tájékoztatni Megbízót, amikor Megbízott elérte a 10 érvényes ajánlást és kíván a 10%-os jutaléki szintre lépni.

10. A Megbízott részére fizetendő ajánlói jutalék az előleg beérkezésétől számított 5 munkanaptól fizethető. Megbízó vállalja az ajánlói jutalék kifizetését a megrendelő által megfizetett előleg jóváírásától számított 20 napon belül.

11. Megbízott tudomásul veszi, hogy megrendelőnek 7 nap áll rendelkezésére a megrendelt szolgáltatás lemondására. Megbízott tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben megrendelő él a lemondásra vonatkozó jogával, úgy Megbízott nem jogosult a közvetítői jutalékra.

12. Megrendelőnek az előleg megfizetés után nincs módja ajánlói kódot megadnia. Megbízó dönthet úgy, hogy biztosítja megrendelő számára az ajánlás útján érkezéssel járó előnyöket, azonban Megbízott részére kifizetendő jutalék nem keletkezik az adott megrendelésnél.

13. Megbízó vállalja, hogy biztosítja Megbízott ajánlására érkező megrendelőinek a következő előnyöket:

VIP ügyfélszolgálat
– SMS értesítések
– Prioritást élvező e-mailek (maximum 2 órán belül megválaszolva munkaidőben)
– Prioritást élvező telefonok (maximum 2 órán belül visszahívva munkaidőben)

Meghosszabbított ingyenes javítási határidők
– Az ingyenes javítás határideje 5-ről 10 napra hosszabbodik kisebb megrendeléseknél
– Az ingyenes javítás határideje 12-ről 20 napra hosszabbodik nagyobb megrendeléseknél

VIP író választás
– A legjobb értékelésű íróinkat ajánlással érkező megbízásokhoz jelöljük ki

14. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó kizárólag abban az esetben fizet jutalékot az ajánlásért, amennyiben az ajánlás útján érkező megrendelő nem szerepel Megbízó adatbázisában az ajánlatkérés pillanatában, korábban nem vette igénybe a Megbízó által kínált szolgáltatásokat, illetve nem kért ajánlatot szolgáltatás teljesítésére. Amennyiben ilyen eset áll fenn, Megbízó köteles tájékoztatni Megbízottat, hogy mikor és milyen módon került kapcsolatba megrendelővel a múltban.

15. Megbízott tudomásul veszi, hogy kizárólag a Megbízó által megadott irányelveknek megfelelve reklámozhatja Megbízó szolgáltatásait. Kizárólag olyan marketing üzeneteket használhat, amelyek Megbízó weboldalán is megtalálhatóak. Megbízott semmilyen körülmények között nem sugallhatja, hogy a Megbízó által készített dokumentumok alkalmasak arra, hogy a dokumentum megrendelője azokat bármely oktatási intézményben, sajátjaként feltüntetve felhasználja.

A kommunikációs irányelv a következő:
’Az IQfactory szakmai segítséget nyújt akadémiai dokumentumok elkészítésében olyan módon, hogy személyre szabott írásos tartalmakat készít megrendelőinek, amiket felhasználva a megrendelők elkészíthetik saját dokumentumukat. ’

16. Megbízó által engedélyezett promóciós csatornák a következők:

– Személyesen történő ajánlás
– Szóban történő ajánlás Ajánló ismerősének (Telefon, Skype, illetve bármely hangátvitelre alkalmas kommunikációs felület)
– Közösségi médiában történő ajánlás Megbízott személyes ismerőseinek
– Írott formában történő ajánlás Megbízott személyes ismerőseinek (e-mail, levél)
– Megbízó által biztosított vagy jóváhagyott promóciós anyagok, hirdetések megjelenítése Megbízott saját tulajdonában álló médiafelületeken (weboldal, blog, közösségi csoport, levelezőlista)
– Nyomtatott anyagok terjesztése (kizárólag jóváhagyással a terjesztés helyszínére, idejére, módjára; a marketing-anyagok anyagára, kinézetére, tartalmára és méretére)

17. Megbízó által kifejezetten tiltott promóciós csatornák és eszközök a következők:

– Ingyenes vagy fizetett apróhirdetések
– Fizetett közösségi média hirdetések (Facebook, Twitter, LinkedIn…stb)
– Fizetett Google hirdetések (Google Adwords, Google Display)
– Nem saját-tulajdonú médiafelületeken elhelyezett hirdetések
– Kül- és beltéri plakát, banner, molinó, üzenőfali hirdetés
– Bármely olyan offline hirdetés, amely egy fix helyen kerül elhelyezésre

18. Megbízott tudomásul veszi, hogy kizárólag azokat a promóciós anyagokat és kreatívokat használhatja, amelyeket Megbízó a rendelkezésére bocsát. Amennyiben Megbízott ezektől eltérő anyagokat kívánna használni, Megbízó írásos beleegyezését szükséges kérnie. Megbízott az írásos beleegyezést a [email protected] e-mail címen kérvényezheti.

19. Megbízott tudomásul veszi, hogy kizárólag abban az esetben részesülhet jutalékban a saját megrendeléséből, amennyiben már legalább 10 érvényes ajánlása van, amelyre Megbízó az ajánlói jutalékot megfizette. Saját névre törénő megrendelés nem minősül ajánlásnak.

20. Megbízó vállalja, hogy 24 órán belül e-mail-es értesítést küld Megbízottnak a következő eseményekről:

– Ajánlatkérés érkezett Megbízott ajánlói kódjával ellátva
– Megbízott ajánlói kódjával ellátott megrendelés elkészítése elkezdődött és jogosult a jutalék kifizetésére

21. Felek tudomásul veszik, hogy Megbízót semmilyen esetben sem terhelheti nagyobb felelősség – sem anyagi, sem másmilyen -, mint Megbízott ajánlására érkező megrendelő megrendelésén képződött ajánlói jutalék összege.

22. A teljesítés helye a Megbízó székhelye.

23. Jelen együttműködési megállapodásra a teljesítés helye szerinti jog az irányadó.

24. Szerződő felek jelen együttműködési megállapodásból eredő bármely jogvitájukat elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Szerződő felek ezúton kikötik a teljesítés helye szerinti állam bíróságainak joghatóságát.

25. Jelen együttműködési megállapodás kizárólag elektronikus formában jön létre. Amennyiben a Szerződő Felek igényt tartanak egy nyomtatott formában történő megállapodásra, úgy ezen igénynek mindkét Fél köteles eleget tenni.