Pedagógus Portfólió adatok - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Pedagógus Portfólió adatok

Az Ön által megrendelt dokumentumok elkészítéséhez az írónak ezekre az információkra mindenképpen szüksége lesz.
Kérjük, hogy a megrendelői felületen vagy az ügyfélszolgálaton keresztül legyen szíves megírni neki a válaszokat.

A pedagógust foglalkoztató intézmény bemutatása:
Intézmény pontos neve és címe. Ezen kívül minden adat, amit lényegesnek tart.

Szakmai életút értékelése:
Szakmai önéletrajz. Ezen kívül minden adat, amit lényegesnek tart.

Csoportprofil:
Létszám, nemek, kor, SNI/HH/HHH, évfolyam, a pedagógus beosztása (osztályfőnök/tanított szak)

Tematikus terv:
Csoportprofil, témakör, tankönyv (lehetőség szerint scannelve), tanmenet/kerettanterv, IKT-ellátottság, Témahét, fő tevékenység és minden más lényeges információ.

Tematikus terv reflexiója:
Tematikus terv, csoportprofil. Mely területek sikerességét emeljük ki, mely területeken van javítani való.

Óraterv/foglalkozásterv:
Tematikus terv, csoportprofil, témakör, tanmenet, kerettanterv, tankönyv*, Ikt-ellátottság, alkalmazott munkaformák, kér-e mellékletet hozzá.

Óraterv/foglalkozásterv reflexiója:
Óraterv, csoportprofil, mely területek sikerességét emeljük ki, mely területeken van javítani való

Esetleírás:
Diagnosztikus, anamnesztikus adatok, a probléma részletes körvonalazása, eddig milyen intézkedés történt, hol tartanak most, melyek az elkövetkezendő időszak elképzelései, tervei.

Hospitálási napló:
Ki hospitál kinél, milyen témakörben, mi a hospitálás célja. Látogatott óra tananyaga, évfolyam, osztálylétszám.

Hospitálási napló reflexiója:
Mit szeretne elérni a hospitálással? Kolléga jellegzetes módszerei, tulajdonságai.

A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása:
Korosztály, alkalmazott módszer, csoport jellege.

Adott tevékenységterület megvalósításához kapcsolódó nyomtatott források (5-10 db), értékeléssel:
Szakterület, témakör, cél.

DIFER mérések eredményeinek ismertetése, elemzésre, visszacsatolás:
Mérési eredmények, kulcsok, csoportprofil.

Gyerekcsoport éves szokás- és szabályrendszere:
Csoport és intézmény jellemzői.

Gyermek produktumainak személyre szabott értékelése:
Gyermek produktumai (fotó), szempontok.

Intézményi szintű szakmai rendezvény bemutatása:
Rendezvény jellege, időpontja, célja.

Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése, elemzése, visszacsatolás a tanítási folyamatra:
Adott intézmény eredményei, tanulói összetétel, módszertani jellemzők, felszereltség, nevelőtestület összetétele

Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás féléves ütemterve + 2 foglalkozási terv + csoportprofil + megvalósítás dokumentumai + reflexió:
Szakhatósági véleményben foglaltak diagnózisa, javaslata, csoportbeosztás: egyéni, mikro vagy kiscsoportos fejlesztés. Tanulók profilja, témakör, gyakoriság, időtartam, anyag, könyv, eszközök.

Osztályprofil, osztályfőnöki munkaterv, megvalósítás dokumentumai, reflexió:
Csoport jellemzői (létszám, fiú-lány arány, évfolyam, SNI tanulók, tehetséges tanulók száma); hány éve osztályfőnök, saját elképzelések, központi lehetőségek.

Óvodán kívüli gyermekprogram bemutatása, reflexió:
Csoport jellemzői, program megnevezése, időpontja, célja.

Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése:
Korcsoport, helyszín, témakör, időtartam, jellegzetességek, pedagógus feladata.

Segítségre szoruló tanuló, család érdekében tett lépések, elemzés és értékelés:
Probléma rövid leírása, tanuló kora, neme, évfolyama.

Szakcikk, könyv ismertetése és reflexiója:
Témakör, konkrét cikk vagy könyv, ismertetés célja.

Szociometria készítése, elemzése, reflexió:
Már elkészített szociometria elemzését tudjuk vállalni.

Tanórán kívüli közösségi program bemutatása, reflexió:
Csoport jellemzői, program megnevezése, időpontja, célja.

Tanulási tréning terve, megvalósítás dokumentumai, értékelése:
Korosztály, egyéni vagy csoportos, általános vagy egy tantárgyra vonatkozó, témakör, eszközök, jellegzetességek

Tanuló egyéni fejlesztési terve, tanulói profil, eredmények dokumentálása:
Fejlesztés oka, diagnózis és javallat, témakör, foglalkozás formája, cél.

Tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer és reflexiója:
Csoportprofil, témakör.

Tanulói ön- és társértékelés bemutatása, értékelése:
Milyen módszereket alkalmaz, tanulók jellemzése, csoportprofil.

Tanulók munkájának személyre szabott értékelése, szempontok, az eljárás leírása:
Szempontok, tanulói munka (fotó vagy leírás).